Намери аптека BETTY

Betty Instagram
Контакти
За фармацевти

Най-новото в света на ортодонтията (част 2)

BETTY - Най-новото в света на ортодонтията
Текст: Олга Георгиева
Снимки: Личен архив
13.05.24
BETTY брой 120
BETTY - Най-новото в света на ортодонтията

През 2002 г. д-р Яна Пападополу завършва с отличен успех МУ-София, Факултет по Дентална Медицина, като Магистър по Дентална медицина. През 2010 г. придобива специалност по ортодонтия към Факултета по Дентална Медицина гр. София. От 2006 г. е управител в Медико Дентален Център „Пападопулос“. През 2020 г. заедно с д-р Елена Гаврилова стартира дейността на Ортодонтска Клиника „ОРТОРАЙЗ“.

Част втора

-Кои са най-новите техники, апарати, методи и материали, които се използват в ортодонтията?

-Дигитализацията етествено навлиза с бързи стъпки както във всички сфери на живота ни, така и в медицината и в ортодонтията. Все по-масово започват да се използват сканиращи апарати за изработване на дигателни модели на зъбите и може би съвсем скоро ще отпадне взимането на отпечатъци с лъжици и отпечатъчен материал.

Моделите на пациентите вместо от гипс се принтират на 3D принтери. Някои от апаратите, които се огъват от зъботехник, вече могат да се проектират дигитално със софтуери и да се принтират от метал с изключителна точност. 3D скенер на челюстите може да бъде насложен дигитално върху скана на съзъбието и да се проектира с висока прецизност, както и да се проектира апарат, съобразен с позицията на корените на зъбите, който се закрепва на минивинтове в небцето, така наречените апарати с костна опора. По този начин може да се изработи апарат, който да разшири челюстта или да премести зъбите в желаната от нас посока с максимално малки странични ефекти. Сложността на деформациите, с които се сблъскваме през последните 10-15 години, налага търсенето на нови методи в решаването на проблемите при по-тежките деформации. Роботизирано огъване на дъги в комбинация с CAD/CAM скенерите се развива доста усилено през последните години. Цената на тези софтуери и принтери е все още доста висока, а и за работата с тях се изисква специфично обучение. На последните ортодонтски симпозиуми почти всички теми са свързани с дигитализацията  в ортодонтията и след няколко години тeзи технлогии щe бъдат широко достъпни.

Clear алайнерите набират много голяма популярност като алтернатива на брекетите. Очаква се все по-широко да навлязат софтуери, които да помогнат на ортодонта да постигне перфектната усмивка като индивидуализира лечението. С помощта на този софтуер се взимат предвид зъбите на самия пациент, челюсти, лицеви структори, меки тъкани и усмивка. Smile Design Software използва 3D изображения и може да покаже на пациента точно как би изглеждала неговата усмивка и ортодонтът може да прецизира и индивидуализира лечебния план, като се вземат предвид индивидуалните нужди и желания на пациента. Вече се разработват и 4D алайнери, които се адаптират по зъбите, като използват 3D технология и оформени memory (с памет) полимери. Със специална апликация на телефона, използваща технология, базирана върху изкуствен интелект, се позволява сканиране зъбите на пациента и изпращане на скан на зъбите, проследяване на прогреса от лечението с Инвизалайн от разстояние и спестяване на чакането в кабинета или пътуване, ако пациентът живее в друга държава.

-Какви са предимствата на иновативните методи, например Инвизалайн системите, в сравнение с традиционните брекети?

-Invisalign, както и всички други алайнери на пазара са отново софтуерна технология на лечение. След дигитализиране на зъбите и захапката на пациента се прави симулация на лечение и пациентът може да види как ще му изглежда усмивката в края на лечението. Последните 5 години Инвизалайн инвестира много в развитието на системата и разшири възможностите за лечение на различни зъбно-челюстни деформации с алайнери, включително и при лечение на деца със смесено съзъбие. Голямо предимство на алайнерите е това, че са подвижни, което ги прави изключително комфортни, тъй като се свалят за хранене и почистване на зъбите. Пациентите изпитват по-малък дискомфорт и болезненост при подреждане на зъбите, тъй като се използват по-слаби ортодонтски сили. Понякога лечението с тях в определени случаи е по-бързо, отколкото с брекети. Прегледите могат да бъдат извършвани на по-голям интервал и това ги прави предпочитан метод на лечение при пациенти, които живеят извън страната или имат натоварен график. При инвизалайн няма извънредна спешност за посещение в кабинета от нараняване на меките тъкани от нещо разлепено или откачено. Предимство при възрастните пациенти най-вече е това, че са почти невидими. Като недостатък бих изтъкнала необходимостта от висока кооперативност на пациентите по време на лечение, но тя в крайна сметка е неизбежна в ортодонтското лечение като цяло.

-Как виждате бъдещето на ортодонтията?

-Целта на компаниите за производство на алайнери и в частност Инвизалайн е да се опитат да извършват леченията изцяло от изкуствен интелект и да се избегне необходимостта лечението да се планира от специалист ортодонт. Това ще даде възможност на всеки един общопрактикуващ стоматолог да работи ортодонтия, без да му се налага да се обучава години, за да придобие знания и умения. На този етап изкуственият интелект подпомага в анализирането голям процент от случаите на Инвизалайн, но все още няма как да съобрази наличето на меки тъкани, костни структури, наличие или липса на растеж в челюстите и още много, много други неща. Затова на този етап все още е необходима компетенцията на специалист ортодонт, за да може да се планира правилното лечение. Моята страст е профилактиката и тайно би ми се искало и тя да има място в ортодонтията „на бъдещето“ наред с бързо настъпващата дигитализация. Защото софтуерно изработен апарат ще може да подреди зъбите, но няма да може да изправи стойката на нашите деца, да реши проблемите с дишането и гълтането, а често неотстранени, тези проблеми водят до рецидив на зъбно-члюстните деформации и повторно изкривяване на зъбите и нужда от релечение след няколко години. Висока степен на осъзнатост е нужно да се пробуди в нашите малки пациенти и най-вече в техните родители.

cross