Най-лекият материал на света се нарича аерографит, а един кубичен сантиметър от него тежи едва 0,2 милиграма. Той има 5000 пъти по-малка плътност от водата и е шест пъти по-лек от въздуха. Това негово свойство би могло да бъде от изключително значение за изработването на много по-леки батерии за различни уреди. Аерографитът е създаден от немски учени от Техническия университет в Хамбург.