Соколът скитник (Falco peregrinus), който има около 17-19 подвида, се смята за най-бързата птица на света. Размахът на крилете на мъжкарите е около 95 см, а на женските – 114 см. Соколът скитник се храни с патици, гълъби и врабчета и ловува плячката си само във въздуха. При пикиране може да развие скорост до 380 км в час. Соколът скитник е със статут на застрашен вид, гнезди по върховете на непристъпните планини, по долините на реките, на морския бряг, в пустините и равнините на всички континенти, а в последно време и в големите градове. Той използва изоставените гнезда на други птици, например гарвани и никога не изгражда свое гнездо.