ПЕЕНЕ, ТАНЦУВАНЕ И СВИРЕНЕ

Музикалната терапия стимулира развитието на двигателните умения и познавателните способности и помага за говорно-езиковото и емоционалното развитие, както и за подобряване на социалните умения.

Вярата в целебната сила на музиката е стара колкото човечеството. Хората са танцували и пеели още в праисторически времена и може да се каже, че танцуването, пеенето и свиренето са важна част от развитието на всички култури и цивилизации. От тази потребност на човека да изрази себе си чрез музика, звук и движение се е оформила и модерната музикална терапия, която представлява набор от специфични техники, използващи за диагностика, лечение и профилактика звуци (глас и музикални инструменти) или звукови вибрации и тонове.

Наред със слушането, музикалната терапия обикновено включва и пеене, танцуване и свирене на различни инструменти, които могат да бъдат и напълно импровизирани (тенджера за барабан, дървени лъжици за кастанети). Чрез груповата музикотерапия се подобрява взаимодействието в екип, както и социалните умения, които са от голямо значение, особено за деца с някакви проблеми в развитието. Техниките на музикалната терапия се прилагат и при здрави лица – както деца, така и възрастни, с цел подкрепа на развитието и предотвратяване на различни заболявания. Музикотерапията насърчава междуличностното общуване, разбирателството с връстниците, говорното, езиковото и емоционалното развитие; тя стимулира двигателните умения и чувството за равновесие, както и познавателните способности.

Известният музикален терапевт Роландо Бененсон казва: „Още от началото на живота ни звукът се превръща в нещо, което остава в кожата. Той е в движенията ни, той е силата и двигателят на напрягането и отпускането, формиращи ритъма на индивида.“ И наистина, слухът е първото функционално сетиво в развитието на човека, защото се развива преди зрението, още в ембрионалното състояние. Някои антрополози виждат точно в този факт причината за огромното значение, което имат в живота на всеки човек ритъмът и звуците, мелодията, пеенето и ритмичните движения, следващи динамиката на тоновете.