Морските сюнгери са многоклетъчни организми с прост строеж, на възраст 650 милиона години. Срещат се между 5000 и 10 000 вида от тях. Може да са зелени като салата, сини като небето, жълти като слънцето. Тялото на сюнгера се състои от два слоя клетки, между които е разположен скелет с твърди иглички, на които се опира. Вътре в тялото има кухина. През миниатюрни отвори проникват вода, планктон и кислород за дишане. Водата излиза през по-големи отвори и по този начин сюнгерът филтрира морето. Само един екземпляр от около 20 см може да пречисти на ден до 2000 литра морска вода. Сюнгерите растат прикрепени към скалите на морското дъно до 200 м дълбочина, но най-често между пет и 20 м. Сюнгерът се нуждае от две до четири години, за да по- расне до 15 сантиметра. Макар да са хермафродити, сюнгерите се чифтосват. Мъжкият сюнгер изпуска сперма, докато женската изпуска яйца за оплождане във водата. От оплодените яйца се развиват свободно плаващи ларви, които се превръщат в млади сюнгери, когато намерят подходящо място за настаняване.