Учени от MIT (Massachusetts Institute of Technology) твърдят, че зад дясното ухо може да се локализира „морален компас”. Когато „изключвали“ за момент този „морален компас“ чрез магнитни вълни, участниците в експеримента срещали затруднения при разграничаването на добрите от лошите постъпки. Изследователите разпределили участниците в експеримента на 192 сценария и поискали от тях да оценят поведението на актьор по скала от едно до 10. Те давали точни оценки, докато не ги „размагнитили”. Със „зацапана” точка над дясното ухо вече не можели да различават доброто от злото.