Текст: д-р Ана-Мария Младенова

Проф. Мел Грийвс от Института за изследване на онкологичните заболявания в Лондон, Великобритания, си е поставил една ключова цел. Той и екипът му се опитват да разработят формула за напитка на млечна основа, която да предотврати развитието на левкемия при предразположени деца.

„През последните 30 години изследвам причините за развитие на заболяването в подрастващия организъм“, обяснява той и допълва: „Сега, за първи път мога да отговоря на този въпрос и да измисля начин за предпазване от появата на болестта именно чрез тази напитка.“

През 50-те години на XX век острата лимфобластна левкемия, засягаща 1 на 2000 деца във Великобритания, е била нелечима болест. Днес 90% от случаите подлежат на излекуване, но терапията е токсична и има дългосрочни странични ефекти. Освен това изследователите забелязват увеличаване с 1% на заболеваемостта в Европа с всяка изминала година.

Симптомите на остра лимфобластна левкемия се проявяват след редица биологични събития. Първоначалният патогенетичен тласък е генетична мутация, срещаща се в едно на 20 деца.

„Тази мутация се дължи на някакъв неизвестен инцидент през вътреутробното развитие. То не е унаследяемо, но води до повишен риск за развитие на левкемия по-късно“, заявява проф. Грийвс. За да се появят белезите на левкемия, е нужно осъществяването на друг биологичен инцидент, засягащ имунната система.

„Естественото и пълноценно функциониране на имунната система зависи от това с какви инфекциозни агенти се сблъсква организмът през първата година от неговото индивидуално развитие“, обяснява изследователят и допълва: „Без този сблъсък имунитетът остава недоразвит и не изпълнява правилно своята функция“. Освен по-стерилните условия, в които се отглеждат децата в съвременното общество, от особено значение е липсата на кърмене, изкуствената храна и по-редките контакти с връстници.

„Когато такова дете попадне в контакт с инфекциозен агент, неговата несъвършена имунна система реагира неадекватно и често води до развитието на хронично възпаление“, казва проф. Грийвс.

За момента учените нямат условията да предотвратят интраутробната мутация, но активно работят по създаване на начини за блокиране на хроничния възпалителен процес. Ето защо проф. Грийвс и колектив изследват редица щамове бактерии, вируси и други микро-
организми, нормално срещащи се в чревната микробиота. Техният състав е различен в зависимост от редица фактори, сред които е и околната среда. Така например хората от развитите среди са с по-бедна чревна микробиота от тези в развиващите се държави заради „по-стерилния“ начин на живот.

„Необходимо е да намерим начин да възстановим нормалния за нашия вид чревен баланс. По-важното е да идентифицираме точно кои са най-важните за детския организъм и имунитет бактериални щамове.“

За тази цел проф. Грийвс провежда експерименти с лабораторни мишки и неговите очаквания са до 3 години да бъдат организирани и опити върху хора.

„Смятаме, че по този начин ще предотвратим не само левкемията, но и заболявания като диабет тип 1 и алергии, които се срещат все по-често при децата в западния свят и за които също се предполага сходна патогенеза.“

Ако искате да следите ежедневно повече медицински и здравни новини, написани от лекари, посетете: www.medicalnews.bg