Текст: д-р Тодор Димитров, акушер-гинеколог от Инвитро АГ медицински център „Димитров“

Мъжкият инфертилитет е глобален проблем с все по-нарастваща значимост. При около 40% от случаите незабременяването в двойката може да се дължи на мъжа.

Eдно от първите изследвания, които се назначават, за да се установи причината за липса на бременност, е спермограмата. В зависимост от резултатите почти веднага лекуващият лекар може да каже дали причината за безплодието не се дължи имeнно на партньора.

Спермалният анализ (за по-кратко наричан спермограма) предоставя изчерпателна информация за броя и качеството на сперматозоидите. Изследват се важни показатели като обем, pH, брой, подвижност, жизнеспособност и структурни характеристики (морфологична оценка) на сперматозоидите. Анализът се прави от специално обучени ембриолози. Когато се извършва спермален анализ, трябва да бъдат спазени определени условия. Семенната течност се получава след период от 3 до 5 дни полово въздържане. Известно време (поне 1-2 седмици) преди изследването мъжът трябва да избягва посещения на сауна, горещи вани, злоупотреба с алкохол и лекарствени средства, тежки психически и физически натоварвания. Отделянето на материала става в лабораторията. Получаване на материала на друго място (например в дома) не се препоръчва, тъй като пренасянето му до лабораторията може да окаже влияние върху резултата.

Причините за влошаване на спермата може да бъдат най-различни. Затова е необходимо пациентът да бъде подробно разпитан за неговите навици и прекарани в миналото заболявания. Много важно значение имат прекарани тежки инфекциозни заболявания в пубертетната възраст (например заушка). Много често при тези инфекциозни заболявания се засягат половите органи, но на фона на другите оплаквания това се пропуска или се забравя.

Травми в областта на половите органи също може да влошат показателите. Много пъти пациентите дори не помнят да са преживели такива. След навлизането на по-модерните тесни облекла (дънки, слипове) е установено статистически влошаване на показателите на спермата.

Злоупотребата с алкохол, наркотици и тютюнопушене също има отношение към влошения резултат. През последните години сме свидетели на желанието на младите мъже да имат „красиви“ тела, което ги води към безотговорно приемане на анаболни препарати. Много често се установява сериозно нарушение на семенната течност при нейния анализ. Доказателство за това е, че при повторен анализ след спиране на тези препарати състоянието значително се подобрява.

Професията също има важно значение – професии, свързани с продължително седене или с излагане на различни видове лъчения, са изложени на висок риск от влошаване на качествата на семенната течност.

Важно е да се знае, че стойностите на спермалния анализ никога не са едни и същи. Обикновено варират както между отделните лаборатории, така и между отделните спермограми (причината е, че сперматогенезата е непрекъснат процес, продължаващ около 70 дни). При отклонения от нормалния резултат се препоръчва след определен период от време (обикновено около месец) да се направи повторно изследване, за да се отхвърли или да се потвърди това заключение. Възможно е също влошените показатели да не са постоянно състояние (а причината да е временен фактор, който да влияе върху резултата).