Намери аптека BETTY

Betty Instagram
Контакти
За фармацевти

Лекари помагат на лекари

BETTY - Лекари помагат на лекари
Текст: Олга Георгиева
13.05.24
BETTY брой 119

Във февруарския брой ви срещнахме с хематолога д-р Чавдар Ботев, член на управителния съвет на „Сдружение за лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма“, за да ни даде научна информация за новото предизвикателство постковид. В този брой говорим отново с него за инициативата на сдружението да създаде мрежа за подкрепа на лечението на пациенти с постковид „Лекари помагат на лекари“.

През 2020 г. в България е учредено „Сдружение за лечение на KOВИД-19 с реконвалесцентна плазма“. Освен със създаването на протокол за лечение и неговото разпространение, от самото начало сдружението започва да събира и обобщава цялата информация за последствията от ковид. Днес сдружението изгражда мрежа за подкрепа на лечението на пациенти с постковид, за да сподели огромната информация, с която разполага, както с лекарите, така и с пациентите с постковид.

„В България за постковид се говори изключително малко, докато в цял свят това е най-голямото предизвикателство в момента. За неговото решаване и за изследване и лечение са отделени огромни финансови ресурси. Лекарите по света осъзнаха, че болните от постковид реагират по различен начин на старите терапии на заболяванията. Това изисква качествено нов подход както при диагностика, така и при лечение на всички заболявания“, сподели д-р Ботев през февруари. В този брой искаме да разберем защо не се обръща достатъчно  внимание на последствията от ковид върху здравето на българите, какви са научните постижения по света и как мрежата „Лекари помагат на лекари“ предоставя информация и насоки.

-Д-р Ботев, много Ваши колеги не вярват в диагнозата постковид. Какво бихте им казали?

-Този проблем съществува в целия свят. До голяма степен се дължи на факта, че съвременната медицина е фрагментирана и най-специализираните клиники постигат забележителни успехи в решаването на даден проблем, но това е за сметка на откъсване от другите клонове на медицината. Така че Ковид 19 за тези клиники не представлява интерес. За щастие една голяма част от общопрактикуващите лекари обръщат все повече внимание на постковид, както и болниците, в които се лекуват пациенти с различни заболявания. Постковид вече е приоритет на лекарите, които се занимават с наука, така че на предстоящите ежегодни конгреси на лекарите от различни специалности ще бъдат изнесени много научни факти, които ще ни помогнат както в диагностиката, така и в лечението.

-Каква е научната информация в момента?

Научната информация е огромна. Ковид-19 доведе до невероятен скок в развитието на медицинската наука по отношение на нови методи за диагностика, откриха се нови патогенетични механизми и няколко несъществуващи досега заболявания. Промени се протичането на повечето известни досега заболявания. Промени се и реактивността към лекарства и храни. Настъпиха промени в микробиома на стотици милиони хора. Въобще всичко вече е различно.

-Защо решихте да създадете мрежа „Лекари помагат на лекари“?

-Още в началото на Ковид-19 пандемията в Сдружението започнахме да събираме и обобщаваме цялата  информация за последствията от Ковид-19. Сега бихме желали тази огромна информация да я споделим с лекарите, особено с общопрактикуващите лекари които желаят да я използват, а така също и с пациентите, които страдат от постковид.

-Как функционира мрежата и към кои лекари е насочена?

-Системата „Лекари помагат на лекари“ функционира. като първоначално чрез лекции запознаваме болници или лекари с проблема постковид. След което се ангажираме с обучение на тези, които се интересуват от този проблем. Така постепенно се изгражда мрежа от лекари, които работят, ръководени от общи принципи, като информацията се обновява всяка седмица.

-Как могат лекарите и пациентите да се свържат с Вас и да се включат в мрежата?

-Всеки лекар, който има желание да подобри своите познания за постковид, може да се свърже със „Сдружение за лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма“ и да участва в нашите обучителни курсове. Освен лекари всеки един може да се включи като доброволец, защото диагностиката се провежда освен с изследвания и с въпросници.

-Каква е дейността на сдружението в момента?

-Продължаваме да актуализираме нашия протокол за лечение на Ковид-19, като се съобразяваме с най-добрите практики в света. Продължаваме нашата борба терапията за Ковид-19 и постковид синдром да се осъществява чрез създаване на центрове за компетентност на базата на тези лечебни центрове, показали най-добри резултати.

Разработихме Подход за диагностика, лечение и рехабилитация на постковид (лонг ковид) на базата на който всеки лекар може да състави свой протокол, знаейки основните механизми на това заболяване. На сайта на сдружението „Лечение на Ковид-19 с реконвалесцентна плазма“ може да намерите анкета за скрининг на известните досега симптоми. Нашата препоръка към вашите читатели е да отговорят на анкетата, защото на базата на отговорите ние можем да изпратим консултация, ако я поискат. Водещ симптом е синдромът на хроничната умора, който преди пандемията се срещаше при 1% от хората и основно се дължеше на Епщайн-Бар вирусна инфекция. След преболедуване от Ковид-19 над 50% от хората съобщават за различна продължителност на този симптом. Няма друга епидемия, която да е променила толкова медицината и хората, както Ковид-19.

За повече информация:

www.covid19plasma.eu

cross