Намери аптека BETTY

Betty Instagram
Контакти
За фармацевти

КОРТИКОСТЕРОИДИТЕ ЗА ТОПИКАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ СА СВЪРЗВАНИ С ПОВИШЕН РИСК ОТ ФРАКТУРИ

16.05.22

Според проучване, публикувано в сп. JAMA Dermatology, приложението на топикални кортикостероиди е асоциирано с повишен риск от остеопороза и фрактури.

Позовавайки се на база данни от Дания, авторите проследяват близо 725 000 пациенти, на които е назначен поне 200 г мометазон (или еквивалентно количество от друг мощен кортикостероид, например бетаметазон валеат). В хода на проследяването заболеваемостта от остеопороза е 37 на 10 000 човекогодини сред лекуваните с мометазон в доза 200–499 г, а впоследствие с увеличаване на количеството нараства и заболеваемостта, достигайки до 59 на 10 000 сред използващите 10 000 g или повече.

Подобна връзка доза - ефект се регистрира за мометазон и сериозна остеопоротична фрактура с честота 82 на 10 000 в най-ниската доза и 122 на 10 000 в най-високата. Тези наблюдения се запазват след взимане предвид на редица други показатели като пол, възраст и придружаващи заболявания.

Авторите на изследването подчертават, че абсолютният риск за остео-
пороза и фрактура остава нисък за повечето пациенти, на които са назначени кортикостероиди. При използване на високи дози от мощен кортикостероид е необходимо да се избере възможно най-краткият режим с най-малко активно вещество, подчертават те.

Източник:
Egeberg A, Schwarz P, Harsløf T, et al. Association of Potent and Very Potent Topical Corticosteroids and the Risk of Osteoporosis and Major Osteoporotic Fractures. JAMA Dermatol. 2021;157(3):275–282. doi:10.1001/jamadermatol.2020.4968

Ако искате да следите ежедневно повече медицински и здравни новини, написани от лекари, посетете: www.medicalnews.bg

cross