Игор Тица

Никога не е прекалено рано да се предотврати развитието на остеопороза и никога не е прекалено късно за борба със самата болест

Остеопорозата е хронично и прогресивно заболяване на костната система, характеризиращо се с намалена костна маса и промени в структурата на костите, което води до повишен риск от фрактури. От това системно заболяване страдат около 10% от хората, от които 90% са жени и само 7% – мъже.

Остеопорозата се определя и като заболяване, което започва в началото на зрялата възраст и се проявява в напреднала възраст. Затова се казва, че „никога не е прекалено рано да се предотврати развитието на остеопороза и никога не е прекалено късно за борба със самата болест“. Костната маса се развива до тридесетгодишна възраст, затова за здравината на костите в бъдеще най-много може да се направи на млади години. Това се постига чрез здравословен начин на живот, включващ и ежедневни упражнения.

Препоръчва се физическа активност на чист въздух, като бързо и скандинавско ходене, но и танци, тай чи и плуване. За предпазване от остеопороза трябва да се правят упражнения поне три пъти седмично, по половин час непрекъснато или три пъти по 10 минути. Епидемиологичните изследвания показват по-малък брой бедрени фрактури при активните жени, за което допринасят и упражненията за координация, равновесие и мускулна сила, които са добра предпазна мярка за избягване на падания и смекчаване на травмите при падане.

УПРАЖНЕНИЯ ЗА КООРДИНАЦИЯ СЪС СТОЛ:

1. В изправен стоеж се опрете на облегалката на стола и се повдигнете високо на пръсти, а после се спуснете, десет пъти.
2. Като стоите и се опирате на облегалката на стола, изпънете и стегнете стъпалото си и повдигнете изпънатия крак настрани до 45 градуса; задръжте в това положение пет секунди и се върнете в изходно положение. Повторете упражнението по 10 пъти с всеки крак.
3. Застанете странично до стола и се хванете с едната ръка за облегалката. Изпънете и стегнете стъпалото си, сгънете крака в коляното и го повдигнете колкото можете нагоре, задръжте го малко така и се върнете в изходно положение. Повторете упражнението 10 пъти с всеки крак.
4. Седнете на стола с изправен гръб, опрете стъпалата си на пода и отпуснете ръце покрай тялото си. Вдигнете изпънатите встрани ръце до височината на раменете и задръжте така пет секунди, а след това ги отпуснете. Повторете това 10 пъти.
5. Седнете на стола с изправен гръб и се хванете с ръце за седалката. Като изпънете и стегнете стъпалото, повдигайте поред свитите в коляното крака колкото можете, задържайте за пет секунди и ги отпускайте. Повторете това 10 пъти с всеки крак.