Центърът за контрол и превенция на заразните заболявания в САЩ (CDC) увеличи списъка с хора, за които се счита, че са с повишен риск от тежко протичане на  COVID-19.

Сред важните акценти, изтъкнати от CDC, е, че този риск нараства постепенно с напредване на възрастта, а не се покачва рязко при хората над 65 години, както бе считано досега.

Освен това събраните до момента доказателства показват, че условията, които повишават опасността за тежко протичане на новата коронавирусна инфекция, са следните: хронично бъбречно заболяване, ХОББ (хронична обструктивна белодробна болест), затлъстяване, тежки сърдечни болести (прекаран инфаркт, коронарна болест, кардиомиопатии), сърповидно-клетъчна анемия, захарен диабет тип 2, както и спад в имунния отговор след трансплантация на орган. Колкото повече са придружаващите заболявания, толкова по-висок е рискът за тежка форма на COVID-19.

В тази група CDC включва и състояния, за които се предполага, че утежняват хода на инфекциозното заболяване, но все още няма категорични доказателства. Сред тях са умерена до тежка форма на бронхиална астма, високо кръвно налягане, неврологични състояния като деменция и инсулт, както и бременност.

„При децата с неврологични, генетични и метаболитни болести, както и при тези с вродени сърдечни заболявания, вероятността за по-тежко протичане на COVID-19 е по-висока, отколкото при техните връстници“, допълват от Центъра за контрол и превенция на заразните заболявания.

Ако искате да следите ежедневно повече медицински и здравни новини, написани от лекари, посетете: www.medicalnews.bg