„Соломоново решение“ е израз, символизиращ разрешаването на заплетена ситуация с помощта на умения, мъдрост и знание и то по такъв начин, че всички страни да са доволни. Изразът води началото си от фигурата и името на библейския цар Соломон, познат с мъдростта си. Соломон властва от 971 г. пр.н.е. до 931 г. пр.н.е. в Израел като през това време запазва мира със съседите си и успява да развие образованието и културата.