По звученето може да се разпознае дали смехът е искрен, фалшив, циничен, саркастичен, спонтанен, неестествен, раздразнителен или радостен. В проучване проведено от Центъра за бихейвиоризъм, развитие и култура към Калифорнийския университет, в което взимат участие 966 доброволци от 24 националности, 61 процента от участниците, само слушайки смеха, могли да определят приятелски или враждебен е той. Когато хората са спокойни и весели, акустиката на смеха им е по-различна, а самият той звучи спонтанно и по-различно от неестествения и напрегнатия смях. „Смехът е не само вид комуникация между хората, той носи информация за онези, които се смеят и техните междуличностни отношения, разкрива дали са приятели или не“ –това споделя ръководителят на проучването.