Текст: д-р Деян Попов
www.medicalnews.bg

Според датско проучване болестта на Паркинсон би могла да започне от стомашно-чревния тракт и да достигне до мозъка по блуждаещия нерв.  Според учените, колкото по-голяма част от нерва е засегната от болестта, толкова по-вероятно е да се развие невродегенеративното заболяване.

„Това изследване донася важна частичка в пъзела”, заявява д-р Елизабет Свенсон от университета „Архус” в Дания, която е главен изследовател на проучването.

В миналото ваготомията, или прерязването на блуждаещия нерв се е практикувало при язва на стомаха или на дванадесетопръстника, като прекъсването му на различно ниво може да спре нервните импулси или само до стомаха (свръхселективна ваготомия), или и до други вътрешни органи (стволова ваготомия). В хода на своето изследване  д-р Свенсон и колектив анализират данните на 5339 пациенти след стволова ваготомия и на 5870 след свръхселективна ваготомия, като ги сравняват със съответно 66,711 и 60,500 здрави хора. Те забелязват, че 20 години след операцията стволовата ваготомия е свързана с по-нисък риск от развитие на болест на Паркинсон от селективната, където се прерязват по-малко нервни влакна. Освен това този риск е по-нисък при стволовата ваготомия в сравнение с общата популация.

„Това показва, че здравият блуждаещ нерв е предпоставка за появата на болестта на Паркинсон, и подкрепя теорията, че заболяването започва от лигавицата на стомашно-чревния тракт, а нервът осигурява пряк път до главния мозък”, обясняват учените.

„Изследването предлага интересна концепция, въпреки че статистическата обработка на резултатите е недобре описана”, заявява д-р Хоукс от Университета по хуманна и дентална медицина в Лондон.

„Важното е, че получените данни подкрепят схващането, че невропатоген, намиращ се в лигавицата на стомаха, е причинител на дегенеративен процес в нервната система”, допълва той.

Ако искате да следите ежедневно повече медицински и здравни новини, написани от лекари, посетете: www.medicalnews.bg