Дъгата е оптическа илюзия. Тя се образува при пречупването на лъчите, когато слънчевата светлина преминава през капчици вода в атмосферата. Ъгълът, под който се пречупват светлинните лъчи зависи от дължината на вълната. Светлината се отразява най-добре под ъгъл от 42 градуса и тогава дъгата се вижда най-ясно на хоризонта.