Страните, в които жените са с най-голяма продължителност на живота са Япония (86,8 години), Сингапур (86,1 години) и Испания (85,5 години), докато мъжете живеят най-дълго в Швейцария (81,3 години), в Исландия (81,2 години) и в Австралия (80,9 години).