Намери аптека BETTY

Betty Instagram
Контакти
За фармацевти

Изследването с доплер и кога е необходимо

BETTY - Изследването с доплер
Текст: Олга Георгиева
Снимки: Личен архив
09.02.24
BETTY брой 117
BETTY - Д-р Пламен Антимов

Д-р Пламен Антимов завършва Медицинския университет в София през 2006 г. Специализира в Клиниката по „неврология“ на УМБАЛ Александровска и през  2014 г. придобива специалност Нервни болести. След своето дипломиране работи в Неврологичното отделение на МБАЛ-Кюстендил, а от 2018 година е в Клиниката по Неврология на Александровска болница. Специализира и има сертификати Електроенцефалограма (ЕЕГ) и Невросонология (доплерова сонография).

Студеното време и резките температурни промени влия-ят силно на кръвоносните съдове. Свързахме се с д-р Антимов, за да ни разкаже повече за доплеровата сонография и каква информация дава изследването за състоянието им.

-Д-р Антимов, какво представлява доплеровата сонография?

-Доплеровата сонография е ултразвуково изследване. То е образно, високоинформативно и ефективно изследване, което ни позволява при правилно поведение до голяма степен да намалим вероятността от поява на инсулт. В медицината с помощта на ултразвук можем да изследваме както структурата на различни части на тялото, така и кръвотока в кръвоносните съдове и сърцето. Освен с диагностична цел ултразвук може да бъде използван е за терапия, например: сонотромболиза, ултразвукова литотрипсия и т.н.

В неврологията най-масово се използва ултразвуковото изследване за визуализиране на кръвоносните съдове, които кръвоснабдяват мозъка, както и за изследване на кръвотока в тях. Последните години все по-голяма популярност набира изследването с ултразвук на периферните нерви, коренчета, нервни сплитове и мускули.

При изследването на кръвоносните съдове ние използваме два метода - ехография и доплерова сонография. При ехографското изследване с помощта на сонда се емитира сноп механични вълни в ултразвуковия честотен спектър, които преминават през различните тъкани с различна скорост. Част от ултразвуковите вълни биват отразени обратно към сондата, като сигналът се обработва от софтуера на апарата и се генерира двумерен образ на изследваната част от тялото. По този начин изследваме структурата на кръвоносните съдове и евентуално можем да визуализираме различни патологични процеси в тях.

При доплеровата сонография изследваме кръвотока в съдовете и по този начин добиваме ценна информация за мозъчната хемодинамика. В основата на доплеровата сонография е физичен феномен, наречен доплеров ефект. В средата на XIX век Кристиан Доплер установява, че ако емитираме вълна с определена честота към движещ се обект, отразената вълна е с различна честота в зависимост от скоростта на движение на обекта и дали се движи към нас или в противоположна посока. Разликата в честотата на излъчената и отразената вълна се нарича доплеров ефект. При долперовата сонография емитираме сноп ултразвукови вълни, които се отразяват предимно от червените кръвни клетки в кръвта и по отразения сигнал можем много точно да определим скоростта на кръвотока в различните му фази и неговата посока. По този начин можем да изследваме мозъчната хемодинамика и да установим различни патологични процеси на кръвоносните съдове.

За да получим най-точна и всеобхватна информация, комбинираме и двата метода - ехография и доплерова сонография, като изследването се нарича ултразвуково дуплекс скениране.

-В кои случаи се налага да се направи това изследване?

-Показанията за ултразвуково изследване на съдовете, които кръвоснабдяват мозъка, са много: пациенти, получили инсулт, преходно нарушение на мозъчното кръвообращение или временна загуба на зрението, както и такива със съдови рискови фактори и доказана атеросклероза на други съдове, пациенти с поява на необясними синини или пулсиращи маси в шийна област, пациенти с необяснимо главоболие или нарушено равновесие, пациенти със значима разлика в артериалното кръвно налягане на двете ръце, за проследяване на пациенти с доказани заболявания на сънните артерии и претърпелите каротидни интервенции, пациенти с пристъпи на необяснена загуба на съзнание, пациенти след лъчетерапия на шийна област и главата и т.н. Показание за ехографско изследване на периферните нерви, коренчета, сплитове и мускули са различни заболявания, които ги ангажират. Чрез ултразвуково изследване на мозъчните съдове проследяваме и резултата от медикаментозното, интервенционалното или оперативното лечение. То се прави през определени интервали, специфични за всяко заболяване и стадий.

-На кои съдове може да се направи това изследване? Само на големите или и на по-малките мозъчни съдове?

-С ултразвук можем да изследваме само големите артерии на шията и главата. Като думата „големи” не е съвсем точна, защото диаметърът на някои от тях е 1-2 мм. Изследването е най-информативно за сънните артерии (които наричаме също каротидни), които от патофизиологична гледна точка са най-важни от всички артерии на мозъка за появата на исхемичен инсулт. Най-честото място за образуване на кръвен съсирек, който разпространявайки се нагоре към мозъчните съдове може да запуши някой от тях и да причини инсулт, е каротидният булб и бифуркация.

-Какви находки може да има: само тромбози или с доплер се диагностицират и други патологии?

-Основната, най-честа и важна патология на кръвоносните съдове е атеросклерозата. При атеросклерозата в кръвоносните съдове се образуват атеросклеротични плаки, които могат напълно да запушат кръвоносен съд, което се нарича тромбоза, или да намалят лумена на кръвоносен съд, което се нарича стеноза. Част от атеросклеротичните плаки могат да бъдат нестабилни, което означава, че са с повишен риск от формиране на кръвен съсирек и евентуално последваща емболия на същия и исхемичен инсулт. Има и по-редки патологии на кръвоносните съдове като дисекации, аневризми, артериовенозни фистули, различни феномени на „открадване”, част от които можем да диагностицираме с ултразвуково изследване.

-Има ли установени находки при пациенти след преболедуване от Ковид-19?

-При кръвоносните съдове на мозъка не се установяват специфични находки при преболедувалите Ковид-19.

cross