Изглежда, че инфекцията носи нисък риск за вертикално предаване, както и за майчината или неонаталната смъртност, въпреки това рискът от преждевременно раждане и раждане с цезарово сечение може да бъде увеличен.

Като се има предвид техният потенциал за имунокомпромeтиране, бременните жени със SARS-CoV-2 инфекция могат да имат повишен риск от лош изход на бременността.

Систематичен преглед и метаанализ на проучвания, публикувани по темата от първоначалната идентификация на SARS-CoV-2 до 23 април 2020 г. е проведен от група изследователи. В анализа са допуснати 13 статии, докладващи резултати при ≥ 10 бременни с потвърдена инфекция (общо 435 раждания; 342 в Китай , 51 в САЩ и 42 в Италия).

Резултатите показват, че честотата на прием на майките в интензивно отделение е 3,0%, честотата на диагностициране на критични заболявания (дефинирана като дихателна недостатъчност, септичен шок и мултиорганна дисфункция или недостатъчност) е 1,4% и не се съобщават данни за смърт. Честотата на преждевременното раждане  е била 20,1% сред пациентите със SARS-CoV-2 (в сравнение с 10% -11% в световен мащаб), а честотата на цезарово сечение е 84,7% (близо 3 пъти над нормата в 3 включени страни).

Вертикално предаване не е наблюдавано при нито едно раждане. Неонаталната смърт била 0,3%.

Коментар: Докладваните първоначални данни определено са обнадеждаващи. Въпреки това – особено докато информацията продължава да се натрупва в световен мащаб по време на пандемията, АГ специалистите трябва да имат предвид, че инфекцията SARS-CoV-2 е свързана с повишена вероятност от преждевременно раждане и цезарово сечение и трябва да съветват навременно пациентите си.

Източник:
Huntley BJF et al. Rates of maternal and perinatal mortality and vertical transmission in pregnancies complicated by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-Co-V-2) infection: A systematic review. Obstet Gynecol 2020 Jun 9; 136:303. (https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000004010)

Ако искате да следите ежедневно повече медицински и здравни новини, написани от лекари, посетете: www.medicalnews.bg