ЮНЕСКО предупреди, че тридесет и три европейски езика са сериозно застрашени от изчезване. Застрашените езици са разделени на две групи. В първата са езиците, които все още се говорят от представители на всички поколения, а във втората са онези застрашени езици, които се знаят само от най-старите представители на съответните езикови общности, докато децата им вече не ги знаят. В най-тежко положение са: кочевският диалект на немския език, галичкият диалект на караимския език, разпространен на времето в Западна Украйна, вотският език, на който е говорел малобройният народ вота от Кингисепския район на Ленинградска област в Русия, килдинският лапонски език от централния район на Колския полуостров.
В списъка има и осем езика на народи, живеещи във Франция, четири във Великобритания, три в Швеция, както и езици от Хърватия, България, Италия, Гърция, Финландия, Норвегия и Латвия.