Узряването е процес…

Антоанета Новакова
фамилен консултант
Студио за вътрешна красота „Сефира”
sephira@abv.bg

Живяла много отдавна, през девет планини в десета, в далечна земя, в приказна гора, в спретната колиба насред китна полянка, мъдра старица… (приказки с продължение)

През ледените преспи, грижливо натрупани от тънкия зимен ветрец, към къщичката прегърбено крачел побелял старец. Потропал с немощни пръсти.
— Що дириш в това трудно време, странниче? – попитала старицата.
— Покой търся. Не мога да спя, не се радвам на дните си вече. И хората не ме разтушават. Не ми е сладък хлябът и мира ми не дава един въпрос: „Човек сам се ражда и умира, защо е туй помежду им?“
— Труден въпрос задаваш. Не е лесно да ти отговоря. Но кажи ми какво беше важно за теб, когато беше малко момче?
— Кое беше важно ли? Да тичам из поляните, да се радвам на слънцето и гората, да срещам нови приятели.
— А когато беше млад мъж?
— О, тогава ли? Да прегърна любимата и да се вгледам в очите ѝ.
— А после?
— После важни за мен бяха децата, работата ми, след туй те пораснаха и тръгнаха по пътя си… Сега… Сега нищо не ме радва вече!
— Чуй ме сега: три пътя има смисълът. Първите два – да преживееш среща с някого и да сътвориш нещо, ти си извървял. Остава ти третият път. Той е най-важният, тъй като в тежко време е трудно да намериш смисъл. И той е как приемаш ти страданието и мъката: като несправедливост спрямо теб или като възможност за развитие на себе си?

Когато дойде зимата на житейските ни дни, идва и страхът, че вече няма време да поправим стореното, да наваксаме загубеното, да преумножим красивото. И загубени в страха, забравяме най-важното: времето за равносметка. Необходимо е да спрем и да размислим, да простим и прошка да поискаме. Не навън, навътре да погледнем и тъй успокоени да открием смисъла на случващото се с нас. Когато волята за смисъл на човешкия живот е разстроена, стигаме до екзистенциална фрустрация, която пък от своя страна води до невроза.
Смисълът на живота е нещо много индивидуално. Освен че е различен за всеки човек, той се променя и е различен през различните периоди от живота.