Обратната връзка
отговорностт а за себе си е нужна грижа

Антоанета Новакова
фамилен консултант
Студио за вътрешна красота „Сефира”
sephira@abv.bg

Живяла много отдавна, през девет планини в десета, в далечна земя, в приказна гора, в спретната колиба насред китна полянка, мъдра старица… (приказки с продължение)

Млад момък потропал на вратата и казал:
— Нямам приятели вече аз. Познати много, но приятели истински – нямам!
— Е, защо така, какво се случи?
— Ходих на лов в гората, но не щеш ли, нападна ме мечка стръвница. Огледах се аз кой да ми помогне, а другарите ми, улисани в лова, не бяха забелязали бедата, в която съм. Нейсе, успях да избягам, но горчи ми това: нямам приятели аз, нямам!
— А ти повика ли за помощ?
— Не, не съм викал. Те трябваше да ме следят.
— Че как така за тебе те да гледат? Туй твоя грижа е! Как би разбрала майката, че рожбата ѝ гладна е, ако не заплаче тя? Как ще ти помогнат, ако ти не кажеш, че в нужда си?

Отговорността за себе си е нужна грижа. Как биха разбрали другите, че нещо ни е криво, ако в себе си го таим? Очакваме от приятелите си да знаят, какво се случва в нас, а това е невъзможно. Обратната връзка е ефективна, ако е двупосочна, честна и искрена, ако е поискана и дадена в точния момент. Едва тогава можем да направим промяна.