Какво искаш? За какво наистина копнееш?

Антоанета Новакова
фамилен терапевт
Студио за вътрешна красота „Сефира”
sephira@abv.bg

Живяла много отдавна, през девет планини в десета, в далечна земя, в приказна гора, в спретната колиба насред китна полянка, мъдра старица… (приказки с продължение)

– Ех, мале – проговорил измъченият мъж, подпрял се на вратата. – Не знам какво да сторя. Спечелих сърцето на красива и разбрана жена, сбрахме се да живеем заедно, но напоследък нещо не върви. Сякаш самодива я омагьоса. Подивя някак, все троснато ми говори, сърди се, а аз се мъча… Питам я – мълчи.
– Ето що ще ти река – има две звезди в небето. Те равни са по сила, по красота и блясък, но имената им са тайна. Добре пазена тайна. Когато я откриеш, ела и ми кажи.

Тръгнал да обикаля по света младият мъж. Питал, разпитвал и бедни, и богати, и млади, и стари, на детска глъч ухо давал даже, но все не успявал да узнае имената на звездите. Пред очите му били те, всяка нощ ги гледал и все по-мамещо светели. Не щеш ли, една нощ, както лежал на полянка, уморен от поредния ден обикаляне, дочул да си шепнат два гласа – на млада жена и на стара:

– Ей ги на, дъще, виждаш ли ги тез звезди?
– Да, мамо – отвърнал млад момински глас.
– Дойде време да научиш имената им – Жар и Мраз са те. И в теб светят, водят те. Туй е твоята природа, дъще. Двойствена е тя и тайна е това. За да си слушана и разбрана, трябва на това избраника си да научиш.

Запомнил момъкът и бързо при старицата се върнал. А тя, щом чула разказа му, рекла:

– Да, разбрал си ти, че две звезди има в жените, две сили ги водят и всяка от тях трябва да зачетеш. И в твоята Душа е тъй, а за да го разбереш, не спирай ти да питаш нея, а и себе си – не само за туй, що виждаш, а и за това, що от очите ти е скрито!

Какво искаш? За какво наистина копнееш? Два различни въпроса, които ни помагат да не възприемаме партньора си повърхностно. Да умеем да видим, признаем и зачетем вътрешния му свят като стойностно необходим за неговата цялост и от там – за здравето на нашата връзка. Да изградим умението да определяме, отделяме и подреждаме информацията, която получаваме според нейната ценност, за да реагираме адекватно. Да се опитваме да разберем, не за да получим власт, а за да се насладим на жива, пълноценна връзка.