Да се знае: Има изход!

Антоанета Новакова
фамилен терапевт
Студио за вътрешна красота „Сефира”
sephira@abv.bg

Живяла много отдавна, през девет планини в десета, в далечна земя, в приказна гора, в спретната колиба насред китна полянка, мъдра старица… (приказки с продължение)

Под жарките лъчи на обедното слънце към къщурката се приближила умислена девойка.

– Какво те мъчи, дъще? – попитала старицата.
– На гурбет отидоха мъжете и в село все жени останахме. Сами оряхме и засаждахме. Сами – по женски, дом, градина и нивя обгрижвахме. Най-мъдрата от нас ни водеше, и всички вслушвахме се в нейните слова, но не щеш ли, тя сближи се с дружка наша, и… стана лошо. На две се разделихме ние: те – добрите и ние – лошите. После пък се скараха за нещо и друга дружка тя избра си. Онази – първата, и тя „лоша“ стана като нас… И все така вървят нещата. Оправия няма вече. Що да сторим?
– Хм, я чакай да попитам аз вълшебната си хурка – рекла бабата.

Запрела тя, а изпод пръстите ѝ песен се извила: „Другар си търси тяхната войводка, а няма и затуй момите дърпа за довереници. Да иде в друго село и с тяхната войводка да се сдружи. Тогаз ще има мир и сговор помежду им.“

– Разбрах аз, но що да сторя, как да кажа туй сега, та да ме чуе? – рекла момата.
– Прибери се в село и всичко разкажи, дето тук научи, а ако не иска да те чуе вашата войводка – иди при мъжа си или на друго място късмета си потърси. Не си длъжна да търпиш това.

Да се знае: Има изход от всяка затворена система! Обикновено, ако шефът не потърси партньорство на своето ниво с други ръководители, за решаване на оперативни въпроси, се случва да привлече някой свой подчинен, за да удовлетвори тази своята нужда. По този начин емоционалните нужди на подчинения остават неудовлетворени, а шефът скоро е в позиция да търси нов партньор. Изходът от проблемна ситуация в затворена система е да се потърси помощ извън нея, а и да не се пренебрегва възможността да се напусне системата.