Вторият родител е…

Антоанета Новакова
фамилен консултант
Студио за вътрешна красота „Сефира”
sephira@abv.bg

Живяла много отдавна, през девет планини в десета, в далечна земя, в приказна гора, в спретната колиба насред китна полянка, мъдра старица… (приказки с продължение)

Излязла да се порадва на пролетното слънчице старицата. Не щеш ли, по пътечката се задали мъж и жена. Още отдалеч жената през сълзи занареждала:
– Трудно ми е мале, много трудно. Залюбих го този мъж. Вдовец беше, дете имаше. И рекох си: обичам го аз много, на момичето майчица ще бъда, то и без друго си няма. А тя – бяга от мен.
– Аз работа имам, не разбирам от женски неща – обадил се сърдито мъжът. Майка си ѝ, разбери се с нея.
– А де е дъщеря ви?
– Седи затворена у дома, да не избяга, тъй реших аз – казала жената.
– Ето що ще ви река: тук прах вълшебен имам дето ще покаже скритото.

Наръсила ги тя и хоп: стена помежду им изникнала – висока, дебела, непробиваема, отвъд нея – тъъъничко въже и по него жената се олюлява.
– Ха, това е стената, дето аз градя, че от малък се пазя от света. И май самотна е жена ми отвъд нея – рекъл мъжът.
– Да, оставил си я ти сама, а тя се грижи семейството ви да е цяло, но май няма дълго да издържи на това тънко въже.

Помислил малко мъжът пък рекъл:
– Оставих я аз майка да бъде, а дъщеря ми си има и майка, и баща, и… нея – посочил с очи към жена си. Ще трябва стената да съборя, да ѝ помогна, ако искаме добре да е детето.

Втори родител е трудна роля. Една от големите грешки на вторите семейства е опитът да направят семейство, замествайки предишния родител с нов. Той не може просто да влезе в тази роля, а трябва да бъде въведен в това от биологичния родител. В бързането да се излекуват стари рани и тревожността, породена от него, не се оставя време и енергия това да се случи.

Вторият родител влиза във вече сформирано семейство: родител – дете. В такъв случай биологичният родител е в позицията на първи родител.

И е най-добре той да изгради правилата на новото семейство. Той е и единственият, който има моралното право да дисциплинира. Вторите родители са равнопоставени партньори, но по отношение на детето – неравнопоставени от самото начало.

В противен случай детето е поставено пред невъзможната ситуация да замести един родител с друг, а и му се отрязва възможността да се идентифицира с биологичния си родител, чието място е заето от нов.