Да си лош е трудна роля

Антоанета Новакова
фамилен консултант
Студио за вътрешна красота „Сефира”
sephira@abv.bg

Живяла много отдавна, през девет планини в десета, в далечна земя, в приказна гора, в спретната колиба насред китна полянка, мъдра старица… (приказки с продължение)

– Отдалеч ида, само ти можеш да помогнеш. Лош е моят мъж. Все се кара, все е недоволен. Най-много на синовете ни се кара. Боли ме сърцето, не мога вече да издържам тъй да ги навиква.
– Иди в гората, ловци убиха майката на туй сърне и то няма да оцелее без грижи. Ако успееш да го отгледаш ще ти кажа какво да направиш – рекла старицата. Речено – сторено. Минало време.
– Разкажи какво се случи? – попитала мъдрата жена.
– Изпъдих в гората сърнето.
– А защо тъй лошо постъпи?
– Много трудно ми беше да го отгледам – ден и нощ се грижех за него. Мляко взимах от селската мандра, листа и трева му събирах, от вълци го пазех, с тялото си го топлех. Порасна то, дойде време само да живее, а не искаше. С мъка на сърцето го прогоних. Лоша бях с него, но нямаше само да иде в гората. И какво от туй? Кажи сега как с мъжа ми да се оправя, че лош е той с децата ни.
– А не разбра ли що е правел той? И колко „лош” е? Внимавал е какво да каже, че да ги предпази, да ги научи мъже да бъдат? Туй, ти като жена няма как да знаеш как е.
– Да, отговорността е трудно нещо и нужно е да бъдеш „лош”.
– И не само туй. Опора му бъди ти на мъжа ти. Та по-леко да му е да бъде „лош”.

Да си лош е трудна роля. Грижата за децата е отговорност и на двамата родители. Обикновено майката е тази, която се грижи за дома, домакинството, храната, приспиването на децата и т.н. Бащата поема грижата за финсовите въпроси, разрешава или забранява на децата си различни неща, но и дава сигурност през цялото време. На бащата на момче му се пада тежката роля и отговорност да покаже как да бъде мъж. Всичко това далеч не е лесно и атрактивно. А майките, които пък са „избрали” примамливата позиция на „добрите” в родителската система е нужно да проявяват разбиране и да оказват подкрепа, защото да си „лош” е трудна роля.