Остаряването е прекрасно!

Антоанета Новакова
фамилен консултант
Студио за вътрешна красота „Сефира”
sephira@abv.bg

Живяла много отдавна, през девет планини в десета, в далечна земя, в приказна гора, в спретната колиба насред китна полянка, мъдра старица… (приказки с продължение)

– Много съм уплашена! – с неуверена усмивка изрекла застаналата на вратата жена.
По лицето й личала някогашна хубост, умело подчертана с грим. Пищни дрехи обвивали пълничка снага.
– Сподели, мила, що дириш тук? – обърнала се към нея старицата.
– Не мога да спя, не мога да дишам, не мога да живея спокойно. Мира ми не дава това, че вече не съм млада и личат ми годините все повече. Какво ли не опитах: вълшебни мазила, чудодейни помади, подмладяващи сиропи. Нищо не помага. Чух, че ти си вълшебница с незнайна сила. Помогни ми да си върна младостта!
– Защо ти трябва туй?
– Е как защо?! Ще ме харесват момците, ще ми е леко като тичам по поляните, ще танцувам под звездите, ще правя всичко туй, що е за младите отредено. Освен това нивга няма да съм самотна, болна и нещастна.
– Хм! Вечно да си млада искаш, тъй ли? Добре, ще ти приготвя вълшебна отвара. Ще я пиеш, тъй както ти кажа, и ще станеш отново млада, но трябва да знаеш, че заедно с младостта отново ще дойде и подчинението на възрастните, няма да можеш да правиш всичко, което поискаш, ще дойдат неувереността, притесненията и всички страхове и болки на младите години.
– О, бях забравила това. Не може ли да съм, каквато съм сега, но в младо тяло?
– Не, мила моя. Не може роза без бодли. Затуй се наслади сега на приятели, свобода, мъдрост и сила. Красива е Земята по всяко време – и пролет, лете, есен, но и зиме. Всяко време има своя сила и красота.

Остаряването е прекрасно! Да, но ако си позволим да приемем този процес. Тогава ще се насладим на прекрасен калейдоскоп от нови преживявания, оцветени с мъдростта на опита и свободата на годините. Ще имаме възможност да се насладим на едно цялостно Аз, да се осланяме на опита на миналото, като в същото време се радваме на пълноцветността на настоящето.