Алчността на окото…

Антоанета Новакова
фамилен консултант
Студио за вътрешна красота „Сефира”
sephira@abv.bg

Живяла много отдавна, през девет планини в десета, в далечна земя, в приказна гора, в спретната колиба насред китна полянка, мъдра старица… (приказки с продължение)

На здрачаване, когато виолетовата вечер се спускала нежно от планината, пред портичката застанал зрял мъж. Потропал и, без да чака отговор, уверено влязъл в малката стаичка.

— Искам! – казал той. – Искам да се случи с мен това, което искам?! Искам да имам нова служба, нова къща, още земи да имам, красива жена до себе си, слуги и още златни монети! Искам да съм щастлив! Искам, защото го заслужавам!
— Заслужаваш го? Постой, не бързай, разкажи ми повече – отвърнала старицата.
— Имах работа добра, ала не ми харесваше вече тя. Напуснах я, защото по-способен съм аз, повече зная. Сега не мога друга работа да подхвана. Самотен съм, в нищо не ми върви. Прокле ме някой!
— Не те е никой теб проклел, ала кажи каква работа дириш?
— Искам повече пари от предишната работа да получавам, ала и да ми харесва, да мога да блесна с ума си, да ме харесват хората, да ми се възхищават!
— Защо с нещо друго не опиташ, па макар и по-зле платено?
— Ти чуваш ли се, стара жено?! – възмутено извикал мъжът. – Няма да бъда щастлив аз с по-малко!
— Почакай малко. Вземи тази ябълка, вълшебна е тя. Изяж я цялата. Но за да помогне, наведнъж я изяж.
— Че как така наведнъж?! Голяма е! Не мога цялата на една хапка.
— А, не можеш, казваш? А искаш всичко наведнъж да получиш? И тогава ще си щастлив, казваш? Както на малко хапки трябва да похапваш, както на малки крачки вървиш, тъй и щастието ще постигаш. То е тук, в този миг, в тази крачка, в тази хапка, в този поглед, в тази дума.

Алчността на окото… Искаме още, и още, и още… И го искаме по точно определен начин! Както го искаме! Фиксираме точните граници на мечтата. Това ни пречи да разпознаем онези мигове, когато имаме желаното. Вперили поглед в далечната цел, препускаме към нея и в устрема си не виждаме, че щастието е тук и сега, пък макар и поразлично от това, което сме нарекли.