Текст: д-р Ана-Мария Младенова

Витамин D се съдържа в рибеното масло, яйцата и в черния дроб. Недостигът му през детска възраст води до болестта рахит (изкривяване на кости и крайници). Двете му главни форми са D2 и D3. Разтворим е в мазнини. За хората най-важните форми на този витамин са D3 (холекалциферол) и D2 (ергокалциферол). Те могат да се приемат както чрез храната, така и като добавки.

Хранителните добавки, съдържащи витамин  D, не намаляват сърдечносъдовия риск, става ясно от метаанализ, пубикуван в списание JAMA Cardiology.

Авторите са обобщили резултатите от 21 рандомизирани изследвания, обхващащи над 80 000 участници, половината от които получават плацебо. Целта на метаанализа е да установи дали добавките, съдържащи вит. D, са с по-голяма ефективност от плацебо по отношение на превенцията на сериозни сърдечносъдови инциденти или на намаляване на смъртността след 1 година наблюдение.

Резултатите показват, че няма статистически значима разлика както по отношение на честотата на инцидентите, така и на смъртността сред двете групи пациенти.

Авторите посочват няколко ограничения в техния анализ, включително и че дизайнът на по-голямата част от разгледаните проучвания „не обозначават сърдечносъдовите индиценти като първична крайна точка“.

В коментар на метаанализа рецензентите отбелязват, че „статията говори в полза на усилията да се намали неоправданият прием на хранителни добавки при групи от хора, които не са в риск от развитие на дефицитно състояние“.

Ако искате да следите ежедневно повече медицински и здравни новини, написани от лекари, посетете: www.medicalnews.bg