С Дионис, древногръцкия бог на плодородието на земята, растителността и насладата, се свързва дионисиевият култ, който се тълкува като култ към отглеждането на винената лоза и производството на вино. Почитан като приносител на гроздето и други полски плодове, той е герой на много легенди, в които се описва и как плава по моретата, увенчан с венец от винена лоза. Например, веднъж той бил отвлечен от пирати и отведен на кораб, но Дионис се превърнал в лъв, а от мачтата започнала да расте винена лоза и покрила целия платноход. Ужасените пирати наскачали в морето и се превърнали в делфини, а Дионис останал на палубата с чаша вино.