Ранната диагностика спасява зрението

Ас. д-р Беким Татеши, офталмохирург
Скопие

Когато говорим за глаукома, имаме предвид очни заболявания, много от които се характеризират с повишено очно налягане. Това повишено интраокуларно налягане (ИОН) унищожава зрителния нерв, което води до слепота на засегнатото око.

Глаукомата е най-коварното заболяване в медицината, тъй като заболелият не забелязва нищо. Дори лекарите, понякога и очни лекари, могат да станат жертва на глаукомата и да не осъзнават това. Чрез ранно откриване, диагностициране и лечение вашият лекар може да ви помогне да запазите зрението си.

Воднистата вътреочна течност циркулира постоянно през предната камера на окото. Ако се запуши, вътреочната течност не може да се дренира със скоростта, с която се произвежда, и се връща обратно. Всичко това води до повишено вътреочно налягане. Зрителният нерв е част от окото. Основната му задача е да
пренася зрителната информация до мозъка. Състои се от снопове нервни влакна, т.е. от милиони микроскопични нервни клетки. Когато вътреочното налягане се повиши, нервните влакна се компрометират и унищожават до тотална загуба на функцията им. Тази клетъчна смърт води до трайна загуба на зрителната
функция. Ранното диагностициране и лечение на глаукомата може да предотврати процеса на унищожаване на клетките. Както казахме, повишеното очно налягане е основният, но не и единствен симптом на глаукомата. Има и други признаци и за да се потвърди или отхвърли диагнозата глаукома, освен измерването на налягането трябва да се направят и много други изследвания.

Видове глаукома
Първична откритоъгълна глаукома (POAG): Няма симптоми или признаци за ранно откриване на първичната откритоъгълна глаукома. Вътреочното налягане се повишава постепенно и роговицата се адаптира към това състояние без появата на едеми. Тези промени не предизвикват болки, поради което пациентите не осъзнават, че постепенно губят остротата на зрението си, чак до появата на слепота в късните стадии на заболяването. С течение на времето зрението отслабва, а патологичните промени са необратими.

Нормотензивна глаукома: Известна е и като глаукома с ниско вътреочно налягане, характеризира се с прогресивно разрушаване на зрителния нерв и стесняване на зрителното поле при стойности на вътреочното налягане, които се движат в границите на нормата (10-21 mmHg). Нормотензивна глаукома се диагностицира все по-често и може да се каже, че една трета от случаите на откритоъгълна глаукома спадат към тази група.

Закритоъгълна глаукома: В този случай се получава натрупване на вътреочна течност зад ириса и повишаване на вътреочното налягане вследствие на свиване на иридокорнеалния ъгъл под 45 градуса, при което ирисът се доближава до трабекуларната мрежа, намалявайки нейната дренираща способност. Това води до повишаване на вътреочното налягане и до още по-голямо свиване на ъгъла. Стигне ли се до пълно блокиране на тази зона, възниква остра глаукома.

Остра глаукома: За разлика от острата закритоъгълна глаукома, при която вътреочното налягане се повишава постепенно, при острата глаукома налягането се повишава рязко. Това бързо повишаване може да стане за няколко часа и да бъде много болезнено. Симптомите на остра глаукома могат да включват главоболие, болка в очите, гадене, повръщане, аура около светлините в нощни условия и
силно замъглено зрение.

Лечение на глаукомата
Своевременно приложеното лечение съгласно указанията на офталмолог е от ключово значение за превенция на загубата на остротата на зрението. Освен това, трябва да поговорите с вашия офталмолог за страничните ефекти на лекарствата. Вие и вашият лекар трябва да работите като екип, за да се борите успешно с глаукомата.

Кой е изложен на риск?
От глаукома могат да се разболеят хора от всички възрасти. Редовните прегледи са много важни за ранното откриване и лечение на глаукомата, за да се предотврати загубата на зрение и ослепяването. За някои хора обаче рискът е по-голям от останалите:
• Хората с повишено вътреочно налягане, което е много важно за глаукомните промени
• Хората над 40 години, но ако се появи в по-ранна възраст, глаукомните промени могат да се появяват много по-често,
отколкото при по-възрастните пациенти
• Глаукомата може да бъде наследствено заболяване, но може и да не е
• При пациенти с по-тънка централна част на роговицата
• При пациенти, използващи по-продължително време кортикостероидно лечение
• При пациенти, претърпели по-рано сериозна травма на окото
• При пациенти с висока миопия
• Като потенциални фактори могат да бъдат и: средна миопия, диабет и хипертония или хипотония.