Повече от страх

Марина Брашич, педагог, психотерапевт по позитивна психодинамична психотерапия

Фобиите представляват силен, продължителен и ирационален страх от определени предмети, дейности, хора или ситуации, характеризиращ се с необосновано безпокойство за потенциална опасност и предизвикват паническо и парализиращо поведение.

Във всекидневния език често чуваме думата „фобия“. Хората свързват този термин с безпокойството и обикновено го ползват като синоним за страх. Въпреки че фобиите са наистина обвързани със страха, тяхното обяснение е много по-различно от ежедневната употреба на думата. Понятието „фобия“ произлиза от гръцкото „фобос“, което значи страх, паника, ужас, бягство и се свързва с тревожни състояния, които до такава степен влияят на поведението на човек, че пречат на нормалния му живот.

Омагьосан кръг
Съществуват различни видове фобии – от летене, болести, зъболекари, от затворено или отворено пространство и други. Животът на страдащите от фобии протича доста ограничено. Те влагат много време и енергия за намиране на стратегии за справяне със страховете. Всичките им усилия са в посока избягване на обекта на фобия или ситуацията, която го предизвиква, при което качеството на живот се понижава. Човек мисли колко лоши неща могат да му се случат и колко безпомощен е. Освен това хората с фобии имат чувството, че останалите не ги приемат и че са сами в проблемите си. Това може да предизвика още по-силен страх и срам. Нарастващата тревожност може да доведе до паническа атака.

Реален страх и страх от фобии
Страхът е чувство, присъщо на всеки човек. Всеки е изпадал в паника, чувствал се е застрашен или е бил разтревожен във връзка с някакво събитие или преживяване. Страхът се появява при дадена опасност – реална или не. Действа като средство за адаптация и е защитен механизъм на организма, помагащ му да се справи с евентуалната заплаха и да се защити от нея.

Когато ни обхване чувство на страх, се задействат физиологични процеси, предизвикващи сърцебиене, потене и стягане на мускулите. Сетивата ни се изострят по отношение на възможната заплаха. Организмът се подготвя за избягване или защита от опасността. При фобиите страхът има същата функция – да помогне на организма да се справи с дадена заплаха и да се защити от нея. Разликата между реалния страх и този от фобията е, че вторият не е вследствие на някаква рационална заплаха, въпреки че човек я приема като такава. Хората с фобии нямат реално основание да се плашат от определени неща или състояния. Те го осъзнават, но не могат да го преодолеят.

Фобиите представляват силен, продължителен и ирационален страх от определени предмети, дейности, хора или ситуации, характеризиращ се с необосновано тревожно чувство за потенциална опасност и предизвикват паническо и парализиращо поведение.

Причини за фобията
В повечето случаи причината за фобиите не е само една. От една страна има налични условия, а от друга – човек е предразположен към такова състояние. Понякога причините са генетично заложени, друг път това са обстоятелства, свързани със семейството, стрес, травми или лош, горчив опит. В най-общи линии фобиите са предизвикани под въздействието на външни фактори (неприятни, травмиращи случки), водещи до вътрешни емоционални конфликти, с които човек не може да се справи адекватно продължително време.

Неприятните преживявания от миналото или настоящето водят до вътрешни конфликти, проявяващи се като чувство на тревожност, безпокойство или страх. Тези неприятни усещания нарушават нормалния емоционален живот на човек и той подсъзнателно ги потиска, за да се защити. Впрочем, въпреки че чувствата са потиснати, те продължават да се стремят да излязат навън, за да може човек да продължи нормално живота си.

Усещането за тревожност, безпокойство и страх се преодоляват, като се насочват към обект или ситуация (обект на фобия), от която може да се скриеш или избягаш.

Обект на фобия
Тогава обектът на фобия се превръща в източник на страх, а срещата с него предизвиква безпокойство и ужас. Страдащите полагат усилия да го избегнат по всевъзможен начин, въпреки съзнанието, че не са реално заплашени или в опасност.

Понякога обектът, предизвикващ негативна реакция може да е напълно неочакван и индивидуален, но винаги има символично значение. Не е задължително да е директно свързан със случката, която го предизвиква.

Техника на самопомощ
Фобията не е проблем, който може да изчезне от само себе си. Колкото по-дълго е налице, толкова повече се задълбочава страхът и прераства в тревожно разстройство. Най-добре е да се консултирате с лекар и психотерапевт. Ако фобията не е силна, може да пробвате и техника на самопомощ.

Техника за релаксация: Дишайте бавно и дълбоко. Тази техника ще успокои нервността и страха.

Техника за справяне със страховете: Прилага се стъпка по стъпка. Важно  е постепенно да се изправите пред ситуацията, предизвикваща страх. Напишете списък с нещата, от които се плашите. Започнете от онези, които предизвикват у вас най-малко безпокойство. Постепенно се сблъскайте със ситуацията и пробвайте да се чувствате по-спокойни. Не минавайте към следващото от списъка, ако не сте овладели предходното.

Техника на позитивно мислене: Упражнявайте позитивно мислене всеки ден. Ежедневно си записвайте по три положителни неща, които сте направили. Положителната нагласа постепенно ще намали чувството на безпомощност и ще възвърне самочувствието ви.

При по-силните фобии е необходима лекарска помощ. Обърнете се към психотерапевт, който ще ви помогне да преодолеете страховете си постепенно, но и ще ви насочи как да развиете базисни способности за контрол над емоциите.