ЕКЗИСТЕНЦИАЛНА КРИЗА – ЩО Е ТО?

Кой съм аз, защо съм, къде съм? Въпроси, които ни съпътстват през целия ни съзнателен живот. Понякога са приглушени, понякога звучат с болезнена острота. Какви са отговорите?