В славния си експеримент за конформизъм социалният психолог Соломон Аш изследва още през 1951 година до каква степен становищата и решенията на групата влияят върху отделния индивид. Смесвайки умишлено истинските участници с подставените, които нарочно давали неправилни отговори на лесни въпроси, той е изследвал поведението на индивида спрямо тях. От 50 участници 37 са приспособили отговорите си към отговорите на мнозинството. Когато Аш ги попитал ,,защо не вярват на очите си”, някои от тях отговорили, че може би не са видели добре, щом като всички останали дават различен отговор. Другите пък са знаели, че дават грешен отговор, но са се плашили от социално отмъщене и затова са отговаряли като мнозинството. По този начин експериментът за конформизъм е потвърдил, че е трудно да се устои на груповия натиск и е установил е високата степен на  влияние на масите, както и това колко е трудно на индивида да се противопостави на груповото мнение.