Смята се, че египетският календар е първият в света. Първоначално египтяните са използвали лунен календар, базиран на фазите на Луната, така че времето се изчислявало от едно пълнолуние до следващото. Но, тъй като на всяко трето пълнолуние Нил се разливал и земята ставала плодородна, това било повод за много тържества и ритуали. След това египетските астрономи схванали, че на всеки 12 месеца се появява звездата Сириус и, като нарекли този период „година”, го разделили на 365 дни, което съответствало на 12 пълни лунни цикъла. Интересно е, че с всеки нов фараон египетското летоброене започвало отново.