Текст: д-р Ана-Мария Младенова
www.medicalnews.bg

Изчаквателното поведение е най-подходящата във финансово отношение стратегия при овладяването на острия среден отит (ОСО) при деца – според модела за взимане на терапевтично решение, базиран на ретроспективно проучване.

„Според получените от нас данни по-честото приложение на този терапевтичен подход ще намали разходите и ще подобри прогнозата за пациентите“, обяснява д-р Даника Б. Либерман от университета в Южна Калифорния.

Според препоръките на Американската академия на педиатрите (AAП) изчаквателното поведение е допустимо, стига наблюдението да трае между 48 и 72 часа преди започването на антибиотична терапия. По този начин се дава възможност за спонтанна инволюция и намаляване на симптомите при неусложнени случаи на деца в добро общо състояние.

Екипът на д-р Либерман анализира данните от спешното отделение на педиатричната болница в Лос Анджелис за създаването на аналитичен модел за оценка на икономическа ефективност на два типа лечение. Първата терапевтична опция е използваното в клиничните практики антибиотично овладяване на острия среден отит, а втората е изчаквателното поведение, препоръчано от AAП. Сред общо 247 деца, диагностицирани с ОСО, 93.5% биват лекувани с антибиотик, 2.8% биват съветвани да преминат през период на наблюдение и 3.6% са върнати у дома без предписване на антибиотик. Над половината от тези пациенти, или 57.9%, са подходящи за изчаквателно поведение съгласно препоръките на AAП, но само при 4.9% това е предложено като терапевтична опция.

„За всеки 1000 пациенти с ОСО изчаквателното поведение води до 514 по-малко издадени предписания при първия преглед и с 205 антибиотични курса по-малко, с което предотвратява общо 14.3 DALYs (свързани с временна нетрудоспособност години) и спестяване на 5573 долара“, пишат авторите.

„Изненадващото за нас бе, че резултатите са толкова категорични, и с това смятаме, че главният извод както за лекарите, така и за родителите е да не се прибързва с изписването на антибиотик веднага след поставяне на диагнозата. Тук не става въпрос за компромис със здравето на пациента за сметка на икономическата ефективност, а за това кое е най-щадящо за детето, като в същото време е съобразено с бюджета на лечебното заведение“, казва в заключение  д-р Либерман.

Ако искате да следите ежедневно повече медицински и здравни новини, написани от лекари, посетете: www.medicalnews.bg