Профилактика или лечение

маг.-фарм. Душан Голич

Всеки е изпитал поне веднъж в живота си неприятно усещане в стомаха и цялото тяло по време на пътуване. С времето при повечето хора това усещане изчезва, но някои усещат дискомфорт при пътуване през целия си живот. Какво причинява прилошаването при пътуване? Профилактика и/или лечение?

Синдромът на лоша адаптация към движението е състояние, известно и като кинетоза, самолетна болест, автомобилна болест или морска болест. Този набор от симптоми е нормална адаптивна реакция на организма на движението и промяната на средата при движение. Тя възниква в резултат на несъгласуваност на сетивните дразнители при движение. Съпътстващи симптоми могат да бъдат замаяност, гадене, повръщане, прекомерно потене и понижаване на налягането. Симптомите не са трайни и изчезват бързо след спирането на движението.

Предполага се, че от този синдром страдат средно около 20% от населението. Симптомите се появяват по-често при жените и децата и в малко по-нисък процент при мъжете. Честотата на болестните състояния при движение нараства с времетраенето на пътуването. Неприятните реакции при пътуване могат да бъдат премахнати с лекарства или предотвратени с нефармакологични мерки.

Лекарствата от първи избор са от групата на антихистамините, които понижават секрецията на жлезите, забавят стомашния мотилитет и могат да имат леко седативно действие. У нас най-разпространени са продуктите с дименхидринат, които се отпускат в аптеките без лекарска рецепта. Препоръчва се лекарството да се приема един час преди пътуването, като, в зависимост от дозата, действието му може да трае от два до осем часа.

Превантивните мерки са най-добрият начин за ограничаване на симптомите. Препоръчва се настаняване в полуседнало положение по средата на самолета, кораба или автобуса, където движенията са най-слабо изразени. Трябва да се ограничат движенията на главата, като погледът се фиксира върху хоризонта или някакъв друг стабилен обект, избягвайки движещите се предмети, както и четенето по време на пътуването. Може да помогне и проветряването на превозното средство. При пътуване с автомобил трябва да се избягват резките завои и интензивните промени на скоростта. Не се препоръчва приемането на големи количества храна непосредствено преди или по време на пътуване.