Намери аптека BETTY

Betty Instagram
Контакти
За фармацевти

Диагностично забавяне при псориатичен артирит

06.12.21

[vc_row][vc_column][vc_column_text css=".vc_custom_1641454789615{margin-bottom: 0px !important;}"]С цел изучаване на демографските и клиничните характеристики, свързани с диагностичното забавяне на псориатичния артрит (ПсА) Karmacharya P et al. извършват популационно-базирано проучване, обхващащо пациенти над 18 г. с ПсА от САЩ в периода от 2000 г. до 2017 г.

Диагностично забавяне се дефинира като времето от появата на първите съобщени от пациента симптоми на ПсА от страна на ставите до поставянето на диагнозата.

От 164-те случая на ПсА при 162 има поставена диагноза от ревматолог. Средната възраст на диагностициране е 41,5 г., а 46% от участниците са жени. Средният период от първата клинична изява до поставянето на диагнозата е 2,5 г. До шестия месец от първите симптоми 38 (23%) от пациентите са с диагноза ПсА, 56 (35%) до първата година, а 73 (45%) до втората.

Не се наблюдава значима тенденция при забавянето на диагностиката с течение на времето. По-ранната възраст на поява на оплаквания, по-високият индекс на телесната маса (BMI) и наличието на ентезит (възпаление на залавните места на сухожилията) са асоциирани със забавяне от над 2 г., докато наличието на кожни признаци на псориазис са свързани с по-малка вероятност за забавяне.

В заключение при повече от половината участници поставянето на диагнозата ПсА се забавя с над 2 г., а за периода от 2000г. до 2017 г. не се отчита съкращаване на това време. Пациентите в по-млада възраст на поява на оплакванията, по-висок BMI или ентезит са с най-голям риск от забавяне на поставянето на диагнозата ПсА.

Източник:

Karmacharya P et al. Diagnostic Delay in Psoriatic Arthritis: A Population-based Study  The Journal of Rheumatology Sep 2021, 48 (9) 1410-1416; DOI:

Ако искате да следите ежедневно повече медицински и здравни новини, написани от лекари, посетете: www.medicalnews.bg[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

cross