Възникват в периода на растежа и развитието

д-р Радмила Косич

Заседналият начин на живот пред телевизора и компютъра, съчетан с неправилно хранене и избягване на спорта и физическото възпитание в училище, могат да доведат до недостатъчно развитие на мускулите и сухожилията, а младите кости са подложени на нефизиологични сили, които водят до деформации на стъпалата и гръбначния стълб. Тук ежедневната физическа активност е първата мярка за превенция.

Скелетът ни се състои от дълги и плоски кости и заедно с мускулите и ставите прави възможно движението. С течение на живота костите растат, съзряват и се преоформят под влиянието на хормоните, хранителните вещества и под въздействието на механични сили – тези процеси са най-изразени в периодите на ускорен растеж. Затова деформациите на костната система и преди всичко на гръбначния стълб възникват в периода на растежа и развитието на детето поради генетични фактори, неправилно хранене и недостатъчна физическа активност.

Днес децата играят в парковете и по детските площадки само в ранна детска възраст, доколкото го позволяват работното време на родителите и зависимостта от телевизията и компютъра. Огромното количество материал, който ги очаква след тръгване на училище, изисква часове седене в училище и у дома, а гледането на любимия сериал или анимационен филм все по-често ангажира децата, докато родителите приключат работния си ден. Този „седящ” начин на живот води до недостатъчно развитие на мускулите и сухожилията, а младите кости са подложени на нефизиологични сили, които водят до деформации на стъпалата и гръбначния стълб.

ДИАГНОСТИЦИРАНЕ НА ДЕФОРМАЦИИТЕ
Диагностицирането на скелетните деформации се прави на базата на подробен преглед на леко облеченото дете в изправено положение. Всяка установена деформация изисква физиотерапия или ортопедична хирургическа намеса. Колкото по-рано се открие, колкото по-сериозно се започнат упражнения и се промени начинът на живот (плуване, изправителна или художествена гимнастика, балет…), толкова по-добри ще са резултатите в корекцията на деформацията.

СКОЛИОЗАТА представлява латерално изкривяване на гръбначния стълб и е най-често срещаната деформация при децата и подрастващите. Вродената сколиоза е заболяване с бавно, прогресивно развитие и изисква продължително лечение. Заболяването трябва да се установи, преди детето да започне да седи – в лечението се прилагат активни и пасивни упражнения и специални корсети. Придобитите сколиози се срещат много по-често, като най-честа е юношеската сколиоза, която се проявява след десетата година, напредва по време на растежа и засяга гръдния дял на гръбнака. Ако сколиозата е умерена, лечението се състои от упражнения – леките форми могат да се коригират чрез упорити и правилни упражнения.

КИФОЗАТА представлява деформация, при която гръбначният стълб се изкривява напред – деформацията се локализира в рамките на средния гръден дял на гръбнака и е придружавана от компенсаторно „обратно” изкривяване на гръбнака в долния дял на гърба (лумбална лордоза). Ако не се открие навреме, кифозата се влошава и вече не подлежи на корекции – на около петнадесет години детето започва да се оплаква от умора при изправен стоеж.

ПРЕВЕНЦИЯТА Е ПО-ДОБРА ОТ ЛЕЧЕНИЕТО!
Ако искате детето ви да расте правилно и гръбначният стълб да му служи добре през целия му живот, помислете на кого правите услуга, докато вашият малчуган доволно „поглъща” анимационния филм, а вие си почивате след напрегнатия работен ден. Днес има най-различни „спортни школи”, които да заместват през зимните месеци тичането, топката и велосипеда при хубаво време. Физическата активност ще бъде от полза и за вас в борбата със спондилозата и остеопорозата, затова намерете време и място в семейния дневен режим за спортни занимания (бързото ходене също е спорт).