Hippomane mancinella или манчинелово дърво – така се казва най-опасното дърво в света. Толкова е отровно, че не трябва да стоите под него, ако завали. В контакт с водата съдържащия с в него форбол причинява тежки изгаряния. Плодовете му приличат на ябълките, затова го наричат и „ябълката на смъртта“, „дървото на смъртта“. От Института за храни и агрокултури във Флорида посочват, че всичките му части са опасни за човека, а контактът с тях, може да е смъртоносен. Впрочем, в Централна Америка, то е много ценено в борбата против ерозията на почвата и е защитено. По местата, на които се среща има предупредителни табели. Дърводелците от Карибите го ползват, като, чрез сушене, отстраняват отровите му.