Намери аптека BETTY

Betty Instagram
Контакти
За фармацевти

Check Point Cardio: Първият център по телемедицина в Европа и в света

Текст: Олга Георгиева
Снимки: Check Point Cardio
01.09.22
BETTY брой 100

д-р Бойчо Бойчев

Недостигът на здравни кадри става все по-голям проблем не само в България, но и по цял свят. Все по-трудно пациентите в отдалечени места получават медицинска помощ, броят на хронично болните или възрастни хора без близки и роднини, които да се грижат за тях, е тревожен. Пандемията осветли този отдавна случващ се процес. Но много преди нея един български кардиолог от Казанлък откри решение – телемедицината.

„Ние създаваме Internet of Care“ (бел.ред. Интернет на грижата). това е мотото на Check Point Cardio, новата система за непрекъснато дистанционно наблюдение на пациенти. Д-р Бойчо Бойчев я разработва дълги години заедно с лекари, програмисти и математици. Самият той има близо 30 години опит в клиничната медицина.

Завършил е медицина през 1988 г. в Киевския медицински университет, а след това специализира вътрешни болести през 1993 г. и кардиология през 1997 г. в Медицински университет - София.

Сертифициран специалист по ехокардиография, фундаментално ниво, впоследствие ехокардиография, експертно ниво. Сертифициран специалист по инвазивна кардиология.

Главен изследовател в международни мултицентрични изследвания - HERO II, MAGIC, PLATO, TRILOGY, CHAMPION PHOENIX, AMGEN, MERK фаза II.

Автор е на научни статии в областта на кардиологията и телемедицината, на монографията „Основи на трансезофагеалната електрокардиостимулация. Ритъмни и проводни нарушения“ и на книгата „Основни медицински насоки за работа със системи за непрекъснат, дистанционен телемониторинг на физиологични параметри в реално време CHECKPOINT cardio.

Създател на Център по телемедицина, първо поколение – 2010 г., второ поколение Център по телемедицина – 2014 г., и трето поколение Център по телемедицина – 26.05.2022 г.

Специално разработеното и патентовано от д-р Бойчев устройство, което пациентите носят, е спасило хиляди животи и се използва и в борбата с Covid-19. Чрез него се следят множество показатели: кръвно налягане, средно артериално налягане, пулсово налягане, насищане на кръвта с кислород, дишане, телесна температура, положение на тялото в пространството.

Системата осигурява 24-часов непрекъснат телемониторинг на пациента (в амбулаторни или болнични условия) в реално време и записва промените преди появата на клиничните симптоми, като дава незабавни инструкции за действие. При регистриране на критични състояния стартира спешна процедура с обаждания на отговорния болничен екип, пациента и лекуващия лекар.

Интерес към системата проявяват световни гиганти в медицината и държавни институции. Центърът участва в международни проекти, свързани с развитието на телемедицината.

Д-р Бойчев, какво е телемедицина?

Телемедицината е приложно направление в медицината, свързано с разработването и използването на методи за дистанционно наблюдение и контрол на жизнените показатели на организма, дистанционна медицинска помощ, обмен на специализирана информация и дистанционно обучение, базирано на използване на съвременни телекомуникационни технологии.

Развива се на границата на различни области на науката: медицина, телекомуникации, информационни технологии, математика, биофизика, биохимия. През последните години тази дисциплина в медицината все повече се обособява като отделна специалност - клинична телемедицина. Онлайн телемедицината е теленаблюдение в реално време на жизнените показатели на тялото на пациента (независимо от неговата позиция) и вземане на решения при регистриране на патологични отклонения или животозастрашаващи състояния.

Средата за предаване е 3G, 4G, 5G или GPRS. При необходимост постоянна комуникация с пациента се осъществява чрез интегриран комуникационен модул и може да бъде локализиран по всяко време чрез интегриран GPS модул.

Каква е целта на телемедицината?

Целта е предоставяне на качествена медицинска помощ на всеки човек, независимо от неговото местонахождение и социалния му статус. Предмет на телемедицината е предаването чрез телекомуникационни и информационни технологии на жизнените показатели на организма и на всички видове медицинска информация, касаеща пациента, между отдалечени центрове: лечебни заведения, пациенти и лекари.

Към кои пациенти е насочена системата Check Point Cardio?

Системата може да се използва от всички пациенти (възрастни и деца) със сърдечносъдови заболявания, с респираторни нарушения и хронични белодробни заболявания, пациенти със съмнение за сънна апнея, пациенти със съмнение за тежки ортостатични реакции, пациенти с тежки хронични заболявания (на амбулаторно лечение или пациенти в отдалечени населени места или без близки роднини), всички пациенти със съмнение за остри и хронични бактериални и вирусни инфекции или с неясни температурни състояния, пациенти в болници, хосписи, старчески домове, санаториуми, спортисти подложени на екстремен физически и психически стрес, хора, практикуващи професии в екстремни условия, и всички, желаещи да получат информация за своето физиологично състояние, независимо от възраст, пол, етническа принадлежност.

Кои са лекарите в Центъра?

В Check Point Cardio работят висококвалифицирани лекари и здравни специалисти, преминали специално обучение за познаване на ЕКГ сигналите, използвани в системата; акустичен сигнал (фонокардиография); фотоплетизмографски канал; дихателна вълна; телесна температура; данни от акселерометър за положението на тялото в пространството и изведените от тях показатели: всички видове кръвно налягане; насищане на кръвта с кислород, дишане, характерно за сърдечните тонове; анализ на HRV.

Тези специалисти са придобили умения да работят с реални пациенти във виртуална среда, познават добре медицинския хардуер, софтуера и системния интерфейс, познават добре средата на предаване. Тези специалисти, базирайки се на физиологични данни, получени от непрекъснат, дистанционен телемониторинг в реално време за всеки пациент, реагират в рамките на 2-5 минути при възникване на животозастрашаващи състояния.

Тук трябва да подчертая, че създаването на Центъра по телемедицина и свързаната с него телемедицинска среда може да се осъществи само ако има специализиран и синхронизиран интердисциплинарен екип. По този начин беше организиран и структуриран нашият център, който е първият в България, Европа и света Телемедицински център за непрекъснато и дистанционно наблюдение в реално време на тежко болни пациенти в амбулаторни и болнични условия.

Какви са ползите за пациентите?

Наблюдението се извършва, докато пациентът работи, пътува, спортува, почива. По всяко време на денонощието е под наблюдение от специалисти при налична двустранна връзка с тях, докато достъпът до кабинета на лекаря понякога е труден. При спешни ситуации медицинският център реагира до 5 минути спрямо него, спешен център, лекуващ лекар. Системата дава възможност за профилактика, ефективна е срещу опасности като внезапна сърдечна смърт, инфаркти или инсулти при високорискови пациенти с тежки хронични сърдечносъдови заболявания, намиращи се на амбулаторно лечение. Пациентите могат при налично устройство да си го инсталират и с безплатно обаждане до центъра за наблюдение за броени минути да минат под наблюдение, а с натискане на бутона Event незабавно да алармират центъра за неблагоприятно състояние. Разходите при този тип наблюдение са много по-ниски, отколкото при хоспитализация.

Могат ли пациентите да се свързват директно с центъра?

Да, голяма част от пациентите разбират за Check Point Cardio и сами идват при нас. Имаме сключени договори с болници и медицински центрове в България и по света за проследяване на техните пациенти. Към момента системата не работи със Здравната каса.

гр. Казанлък, бул. „Освобождение“ №37 - „Чек Пойнт кардио“

+359 88 870 4354 – Борис Димитров

+359 88 892 0108 – Венцеслав Колев

Email: checkpointcardio@abv.bg

www.checkpointcardio.com

cross