Бъдеще в медицина

Модерната апаратура, иновативните технологии и все по-прецизните разработки на революционни медикаменти намират все по-голямо приложение в съвременната медицинска наука и практика, като [...]

Read More

Бъдеще в медицината

Модерната апаратура, иновативните технологии и все по-прецизните разработки на революционни медикаменти намират все по-голямо приложение в съвременната медицинска наука и практика, като [...]

Read More

ПРОФИЛАКТИКА НА ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ ЗАЩО РЕСПИСТИМ И ФАРИНОСТИМ?

Острите респираторни заболявания са най-масовите сред населението, които имат своите здравни, социални и икономически последствия.. Най-засегнати са  т.нар.  рискови  групи: възрастни хора над 60 [...]

Read More