Млякото

Съществуват 5500 вида бозайници, категоризирани в 1200 рода (в това число и хората). Всички те са млекодайни, но млякото им се различава в зависимост от свойствата си и количествата, в които се [...]

Прочети повече