Неотдавна в съзвездието Драко, отдалечено 1200 светлинни години от нашата галактика, беше открита малка звезда, т. н.  „бяло джудже”, която беше наречена Докс. Атмосферата ѝ е съставена от 99,9 % кислород, поради което астрономите предполагат, че може да разкрие еволюционния път на звездите. Въпреки че тази звезда изстива, тя не е обвита от водород и хелий като другите небесни тела в крайния си  стадий. Това ще даде възможност на астрономите да проучат заключителните етапи на нейното развитие и да отговорят на въпроса „какво се случва, когато звездата умре”.