Повече от танц

Йована Лазич

„Темите в балета са сериозни и интимни, говорят за големи благословии и катастрофи, които са в центъра на нашия живот – нещата, за които човек не може да говори от страх и срам“ – казва Михаил Баришников, руският балетмайстор и хореограф.

В детството си мнозина от нас са искали да станат пилоти, инженери, музиканти, пилоти на Формула или балетисти. За да опознаем себе си и успеем да се реализираме, е важно, колкото се може по-рано да вникнем в мечтите си. Заниманията с балет повече от която и да е друга професия и изкуство предполагат решителност и начало на образованието в ранен период от живота. Същевременно това е и най-добрият начин за детето да се запознае с предимствата и взискателността, които балетът носи със себе си.

Както в начало, така и днес в петото столетие от живота си, около балета се носи ореол на екстравагантност и усещане за изискано изкуство. Балетът е повече от танц, той значи емоционалност, експресия на уязвимостта и нежност, превърнати в движение, но и интензивна дългогодишна работа, психофизическа сила, дисциплина и издръжливост. Балетният танц е изтънчено „ходене по ръба“ на живота, а историите, за които говори, са истории за оцеляването, за трагедиите или победите на героите в борбата, в която с гордост се отстоява крехкостта на човешката душа, което рядко се случва в реалността.

История на сценичния танц
За първи път думата „balleti ” се появява в началото на 16-ти век в Италия като наименование за сценично адаптирани публични танци от онова време. Така наречените „balleti ” вървели редом с текстове, описващи танца – колко изпълнителя участват, дали са подредени по двойки или в линия. С времето инструкциите ставали все по-детайлни и започнали да включват описание на позицията на краката и речник на движенията.

Класическият балет се развива през 17-ти век във Франция и първо бил достъпен само за аристократите. През следващите няколко века техниките се усъвършенствали и той преживял разцвет в цяла Европа, а особено в Русия. През късния ренесанс на балета се гледа като на дълбок интелектуален опит, както за участниците, така и за зрителите. През 16-ти век хуманистите се опитват да отразят и пресъздадат чрез танца значението и впечатлението от античната драма. До края на 17-ти век целта му била да просвещава публиката. С развитието на хореографията той придобива многопластови значения с философски, морален и политически характер. Днес балетът отразява степента на развитие на култура на дадено общество. В крак с времето той навлиза в дълбините и висините на човешкия опит и стремеж – затова е като огледало на човешката душа.

Създателят на модерния балет
Създателят на модерния балет е руснакът Сергей Дягилев, който в началото на 20-ти век събира млади хореографи и музиканти, в стремежа си да създаде танц, който да постигне единство между движение и музика. В това време Айседора Дънкан се превръща в предводител на модерния балет. Разрушавайки нормите, тя се връща към корените на танца като „светло“ изкуство. Съвременният балет е сбор елементи от класическия балет, древните и модерни народни и популярни танци, които се отличават с еклектика и постоянни изменения, а всичко това, с цел да се открие танцът, който е в състояние да изрази модерния човек, неговите нужди и копнежи.

Балетното образование
Целта на основното балетно образование е да запознае учениците с класическия балетен и музикален репертоар и художествената игра, където модерният балет е основа за модерния неокласицистичен- и джаз балет, както и основа за стандартните танци. В балетните училища децата имат занимания по гимнастика, солфеж, история на балета, съвременни танци и приложно актьорско майсторство.

С диплома от основното балетно училище, учениците могат да продължат образованието си. Тези, които искат допълнително общо образование, паралелно със средното балетно училище, могат да присъстват на часовете в гимназиите. След четири години, след като получат званието „танцьор по класически балет“, професионалните балетисти и балерини могат да се явят на прослушвания в различни балетните ансамбли към националните театри или трупи по света.

Оригинално и здравословно
Учениците се учат да поддържат правилна стойка на тялото, да са грациозни и движенията им да бъдат в хармония с музиката. Заниманията по класически балет допринасят за правилното развитие на момичетата и момчетата, помагат при коригиране на проблеми с гръбнака, развитието на стъпалата, укрепването на стабилизиращите мускули на тялото. Развлекателното и професионалното занимание с тези танци допринася за оформяне на тялото и развитие на въображението, създава работни навици и дисциплина, което е важно за всяка област от живота в бъдеще. Създаването на връзка със собственото тяло, пространството и музиката посредством балета е възможност за формиране на качествено възприятие на света около себе си и намиране на свобода в собственото изразяване. Балетните школи обогатяват културния живот на децата.

Децата и балетът
В подготвителните класове на балетните школи, които не са задължителни, но предшестват основното балетно училище, се записват деца между 3 и 10 години. Малките балетисти и балерини са разпределени по групи според възрастта си, като програмата е разделена на 5 нива и придобиват знания, които улесняват по-нататъшното им образование. На възраст от 9-10 години, децата, които искат да продължат да се занимават с балет, полагат приемни изпити за записване в първи клас на основното балетно училище. Приемният изпит се състои в балетното училище и включва преглед при ортопед и психолог, оценка на физическите заложби (като дължина на крака, ширина на таза, еластичност на мускулите) и проверка на слуха и чувството за ритъм. Изпитът обхваща петдневна подготовка и излагане на основни елементи на класическия балет пред комисия от педагози.