Японските учени  изолирали бактерията Ideonela Sakaiensis, която разлага пластмасата, използвайки я като източник на енергия. Бактерията ,,яде” пластмасите, като отделя два ензима, хидролизиращи материала ПЕТ (полиетилен терефталт), който се прилага най-много в производството на пластмасов амбалаж. След процеса бактерията оставя две съставки, които не са вредни за природата. Това откритие е важно, защото представлява осъществим начин за унищожаването на пластмасовите отпадъци в света, чиито количества са обезпокояващи. Сподед данните на световния икономически форум една трета от този амбалаж остава в природата и ако тенденцията продължи, до 2050 година в моретата и океаните ще има повече пластмасови отпадъци, отколкото риба.