Модерната апаратура, иновативните технологии и все по-прецизните разработки на революционни медикаменти намират все по-голямо приложение в съвременната медицинска наука и практика, като позволяват навременна диагностика и лечение на широк спектър от заболявания.

ПРОМЕНИ В ИНВИТРО ПРОЦЕДУРИТЕ
От началото на 2018 г. бюджетът на фонд инвитро се увеличава с 9 милиона лева, а центърът за асистирана репродукция към министерството на здравеопазването вече ще финансира четири инвитро опита вместо досегашните три. С промените се въвежда и нова дейност, която се поема от държавата – ембриотрансфер на замразени ембриони, като ще се финансират общо четири такива процедури. Според експертите успеваемостта за забременяване расте до третия опит, а след четвъртия намалява. данните сочат, че след четвъртия опит шансът за забременяване спада под 10%. Опитите може да се правят от момента на стартиране на лечението до навършване на 43 години. Освен това, ако жената има родени деца със средства, финансирани от центъра за асистирана репродукция (ЦАР), и не е изчерпала 4-те опита, това не й пречи да ползва средствата и за следващи опити инвитро. Сроковете за получаване на заповедите за одобрение на кандидатстващите двойки се съкращават от досегашните 10-12 месеца, на 2-3 месеца. с новите въведения се обръща внимание и на хората с онкологични заболявания. фондът за асистирана репродукция ще може да реинбурсира запазване на фертилните възможности, замразяване на яйцеклетки и на ембриони при хората с онкологични заболявания. С новите промени България става сред трите държави в Европа, които обръщат най-сериозно внимание на тази процедура, заедно с Великобритания.

СТРАСТТА КЪМ ВИДЕОИГРИТЕ – ПСИХИЧЕСКО РАЗСТРОЙСТВО
Пристрастяването към видеоигрите ще бъде включено в списъка на Световната здравна организация (СЗО) като психическо разстройство. Така нареченото „игрово разстройство“ ще бъде добавено в 11-ото издание на „Международна статистическа класификация на заболяванията“. Някои държави вече го идентифицират като основен проблем за общественото здраве. Много от тях, включително Великобритания, имат частни клиники за пристрастяване, за да „лекуват“ пристрастените към игри. Последното издание на справочника за болестите е от 1992 г., като новото ръководство трябва да бъде публикувано през 2018 г. То съдържа кодове за заболяванията, заедно с техните признаци и симптоми, и се използва от лекари и изследователи за проследяване и диагностициране на заболявания. Това предполага, че анормалното поведение на игрите трябва да бъде доказано за период от най-малко 12 месеца, за да се определи диагнозата, но периодът може да бъде съкратен, „ако симптомите са тежки“. Всяка година има около 50 нови случая на пристрастяване към цифровите технологии. Много страни се борят с проблема, а в Южна Корея правителството въведе закон, забраняващ достъпа на деца под 16 години до онлайн игри между полунощ и 06:00 часа.

ГЛОБАЛНА ЕПИДЕМИЯ ОТ ДЕМЕНЦИЯ И АЛЦХАЙМЕР
Три пъти ще се увеличи броят на хората с деменция до 2050 г. В момента в световен мащаб заболелите са около 50 млн., но след 30 години цифрата ще скочи на 152 млн., прогнозира СЗО. Близо 10 милиона развиват деменция всяка година. Очакваните годишни разходи около пациентите с деменция възлизат на 818 милиарда долара, което представлява повече от 1% от световния брутен вътрешен продукт. До 2030 г. се очаква разходите да се увеличат повече от два пъти и така да достигнат до 2 трилиона долара, което би могло да разклати здравните и социалните системи в по-бедните държави. Първата глобална система за мониторинг на деменцията е уеб базирана платформа, която ще проследи напредъка в грижите за хора с деменция както в отделните държави, така и глобално. Ще се отчитат националните политики, превенцията, лечението, плановете и мерките, които държавите вземат за намаляване на риска от болестта, осигуряването на грижи за болните. Ще бъдат включени и системи за проследяване разрастването и тежестта на болестта. До момента СЗО събира данни от 21 страни. Очаква се до края на 2018 г. броят им да нарасне на 50. Световната здравна организация вече е изработила план за периода 2017–2025, в който има подробно описаните стъпки за действие по отношение на: информираност и предпоставки за развитие на деменцията, намаляване на риска, диагностика, лечение и грижи, научни изследвания и иновации, подкрепа за болногледачите.

4% ОТ ЛЕКАРСТВАТА СА ФАЛШИВИ
Между 1 и 4% от лекарствата в Европа са фалшиви. Те представляват сериозен риск за пациентите в световен мащаб. За това предупреждават от Пациентските организации „Заедно с теб“. От месец февруари 2019 г. ще бъде задължително прилагането на Директивата срещу фалшифицираните лекарства във всички страни-членки на Европейския съюз. Българската организация за верификация на лекарствата е сдружение с нестопанска цел, което работи в тясно сътрудничество с държавните институции за въвеждането на тази директива в България, което ще спомогне за защита на пациентите срещу фалшиви лекарства. От февруари 2019 г. опаковките на всички лекарства по лекарско предписание трябва да имат показатели за безопасност, а именно средство, позволяващо проверка на това, дали външната опаковка е била подправена и уникален идентификатор, който съдържа следните четири елемента: код на продукта, партиден №, срок на годност и уникален сериен номер. Уникалният идентификатор се отпечатва върху опаковката като двуизмерен матричен баркод и във формат, който лесно може да се прочете:

PC: 07046261398572/Парт. № AB1258/Годен до: 310120/SN: 19067811811
В аптеката се извършва проверка на целостта на опаковката и с баркод четец се проверява дали кодът е активен в единната система за верификация. При отпускане на лекарството на пациента кодът трябва да се деактивира от системата, за да не може същата опаковка да влезе отново в оборот.

НОВИ ЛЕКАРСТВА, ОДОБРЕНИ ОТ ЕМА
Десет нови лекарства препоръча за одобрение Комитетът за медикаменти за хуманна употреба на ЕМА. Сред тях са и две молекули за редки заболявания. Когато получат централизирани разрешения за употреба, те може да бъдат продавани и в нашата страна. Първият медикамент за редки болести, който е получил зелена светлина по по-нататъшния си път към пациентите, е Jorveza. Той ще се използва за лечение на еозинофилен езофагит, който представлява рядко възпаление на хранопровода. Prevymis е вторият медикамент, който е получил препоръка за пускане на пазара. Това е антивирусен препарат, който предпазва проявата на цитомегаловирусите при пациенти, които приемат имуносупресори след алогенна трансплантация на хемопоетични стволови клетки. Сред останалите осем молекули, които са за масови заболявания и са получили препоръка за маркетингово разрешение, е Ocrevus – предназначен за лечение на множествена склероза; Adynovi – за деца под 12 години с хемофилия А; Fasenra – за лечение на астма; Intrarosa, приложим при вагинална атрофия на жени в менопауза. Сред лекарствата с положителна препоръка е и един биоподобен медикамент – Mvasi, предназначен за лечение на пациенти с рак на дебелото черво, рак на гърдата, на бъбреците, яйчниците и други локации. С препоръка за разрешение за употреба в ЕС са и три генерични лекарства. Сред тях са Darunavir Krka за лечение на СПИН и Fulvestrant Mylan за метастазирал рак на гърдата.