Модерната апаратура, иновативните технологии и все по-прецизните разработки на революционни медикаменти намират все по-голямо приложение в съвременната медицинска наука и практика, като позволяват навременна диагностика и лечение на широк спектър от заболявания.

ПЪРВА ЛАПАРОСКОПСКА ПИЕЛОПЛАСТИКА НА ДЕТЕ В БЪЛГАРИЯ
За първи път у нас бе извършена минимално инвазивна лапароскопска хирургия за пластика на бъбречното легенче на 5-годишно дете с вродена хидронефроза. Операцията, дело на доц. д-р Калоян Давидов и неговия екип от Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, изисква изключително високо ниво на хирургични умения, осигурява бързо възстановяване и дефинитивно излекуване. За разлика от класическия подход на лечение при това заболяване, който представлява отворена пластика на легенчето, с трудно и тежко възстановяване заради необходимия голям разрез за достъп, при лапароскопския метод манипулацията се извършва през няколко малки дупчици в корема. Оставена без лечение, хидронефрозата може да доведе до пълна атрофия и нефункциониране на засегнатия бъбрек. Вродената хидронефроза най-често се развива още в ембрионалното развитие – дължи се на смущение при развитието на бъбрека или на определени анатомични особености като кръвоносни съдове, които притискат уретера, високо разположен уретер или стеснение на пътя на урината.

ИНОВАТИВЕН ТЕСТ ОПРЕДЕЛЯ БЕЛОДРОБНАТА ЗРЯЛОСТ НА ПЛОДА
За първи път в България болница „Майчин дом“ въвежда неприлаган досега у нас 100% неинвазивен тест за определяне на белодробната зрялост на плодa при бременности с висок риск от предтерминно раждане. Използваните до момента подобни тестове изискват прилагането на амниоцентеза (процедура за взимане на малко количество околоплодна течност), която е свързана с рискове, дискомфорт и стрес за бременните. За разлика от тях неинвазивният и напълно безболезнен QuantusFLM тест се основава на автоматичен анализ на ехографско изображение и дава точен резултат в рамките на няколко минути. По този начин основното и най-често срещано предизвикателство при преждевременно родените деца – зрелостта на белия дроб и възможността за самостоятелно дишане – вече може да се предвиди с още по-голяма точност още по време на бременността. Изследването тръгва пилотно в „Майчин дом“ и се прилага само по лекарска преценка, като към момента стойността му не се поема от НЗОК.

ДЪРЖАВАТА ЩЕ ОСИГУРЯВА БЕЗПЛАТНИ ПРОТИВОГРИПНИ ВАКСИНИ
Осигуряване на безплатни ваксини за хората над 65-годишна възраст, разработване на механизми за изпълнение на имунизацията, както и повишаване на нивото на информираност предвижда приетата от правителството Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип за 2019-2022 г. Целта е да се намалят заболеваемостта, усложненията и смъртността от сезонен грип, а необходимите средства за изпълнението й са за сметка на утвърдения бюджет за съответната година на Министерството на здравеопазването (МЗ). Финансирането на разходите за ваксини по програмата ще се извършва от НЗОК чрез трансфер на средства от МЗ. Имунизациите няма да бъдат задължителни, а ще се прилагат по желание на пациентите. У нас ежегодните грипни епидемии са сериозен проблем, а статистиките сочат, че около 40 хиляди души всяка година умират преждевременно от грип в страните от Европейския съюз. Най-висока е смъртността при хората над 65-годишна възраст, като тя достига до 90% за пациентите с придружаващи заболявания.

РОБОТИЗИРАНА КОРЕМНА ХИРУРГИЯ В БОЛНИЦА „ТОКУДА“
Първите три операции в областта на коремната хирургия с робота „Да Винчи“ бяха извършени успешно от сертифициран от Intuitive екип на Клиниката по чернодробно-жлъчна, панкреатична и обща хирургия на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда. Предстои да стартира същинската част от програмата за въвеждане на роботоасистирани интервенции в коремната хирургия, като се разшири обемът на тази дейност и в нея се включат редица онкологични и неонкологични заболявания на черния дроб, панкреаса, стомаха, чревния тракт, далака и надбъбречните жлези. Роботът „Да Винчи“ позволява достъп и до най-трудните области в коремната кухина с изключителна прецизност и гъвкавост. Роботизираната хирургия дава възможност за постигане на атравматичност – по-малки разрези и отвори на коремната стена и по-малка интраоперативна кръвозагуба.
Екипът, осъществил първите операции: проф. Кирил Драганов, дмн, д-р Анастазия Петреска, д-р Димитър Русенов, д-р Галя Ченгалова, д-р Елмира Даскалова и медицинските сестри Гергана Тунчева и Гергана Кленовска.