Модерната апаратура, иновативните технологии и все по-прецизните разработки на революционни медикаменти намират все по-голямо приложение в съвременната медицинска наука и практика, като позволяват навременна диагностика и лечение на широк спектър от заболявания.

СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ВМА ИЗВЪРШИХА РЯДКА И СЛОЖНА ОПЕРАЦИЯ
Екип от специалисти на Военномедицинска академия отстрани 6-килограмов тумор от бедрото на 64-годишен пациент. Рядката и сложна операция, продължила 3 часа, бе извършена успешно, благодарение на отличната колаборация между специалистите по ортопедия, съдова хирургия и рентгенология във ВМА. Операцията е извършена от ортопедите подполковник д-р Димитър Ангелов и д-р Никола Харисков в екип с д-р Никола Колев от Клиниката по съдова хирургия. Патологията е много рядка, а през последните 10 години пациентът е опериран два пъти в различни болници в страната, но отново прави рецидив.

СУПЕРБАКТЕРИИ СЕ РАЗМНОЖАВАТ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ БОЛНИЦИ
Те са резистентни към най-модерните антибиотици и се разпространяват главно в болничните заведения в Европа. Широко разпространена е бактерията от рода Klebsiella pneumoniae, която може да живее напълно естествено в червата, без да създава проблеми на здравите хора, но попадне ли в белите дробове може да ги инфектира, причинявайки пневмония. Бактерията може да порази още кръвта и мозъка, причинявайки менингит. Смъртните случаи, причинени от Klebsiella pneumoniae, в Европа са се увеличили от 341 през 2007 г. на 2094 до 2015 г. Изследователите са анализирали ДНК на бактерията – нейния генетичен код – от проби от заразени пациенти. Експертите смятат, че бактериите се разпространяват от човек на човек предимно в болниците. K. pneumoniae може да продължи да предава своята устойчивост върху други видове бактерии. Те имат способността да се разпространяват много бързо чрез бактериални популации, затова е важно проблемът да се разреши своевременно с добра вътреболнична хигиена, която включва ранна идентификация и изолиране на пациенти, пренасящи тези бактерии.

КАМПАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ДЕТСКОТО ЗРЕНИЕ
В началото на септември стартира организираната от KWIAT седма поред Кампания за профилактика на детското зрение. Инициативата, която продължава до края на октомври, ще се реализира под надслов „Виж, ти можеш!“ и ще бъде подкрепена от рекламното лице на KWIAT певицата DARA. В сътрудничество с над 150 оптики, здравни центрове и институции, марката ще осигури на децата и младежите между 6- и 18-годишна възраст в България безплатен очен скрининг. Не пропускайте възможността да заведете най-малките членове на вашето семейство в близка до вас оптика!

БАН РАЗРАБОТВА УМЕН ДИКТОФОН, КОЙТО ЩЕ ПОПЪЛВА МЕДИЦИНСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Екип от Института по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ) при БАН разработва иновативното устройство по Националната научна програма „Електронно здравеопазване в България“, която стартира миналия ноември. Тя е на стойност 2 млн. лв. и е със срок за изпълнение до края на 2020 година. Диктофонът представлява софтуер, който се вгражда в компютъра. По този начин личният лекар „диктува“ на устройството, вместо да пише в амбулаторния лист. Първата демонстрация на уреда ще бъде направена през октомври. Програмата предвижда още разработване и пилотно въвеждане в практиката на единна електронна система за управление на големи масиви от данни в онкологията и хематологията.