Модерната апаратура, иновативните технологии и все по-прецизните разработки на революционни медикаменти намират все по-голямо приложение в съвременната медицинска наука и практика, като позволяват навременна диагностика и лечение на широк спектър от заболявания.

НАПРАВИХА МОЗЪЧНА АНГИОГРАФИЯ С РОБОТ
Екип от китайски лекари извърши първата в страната асистирана мозъчна ангиография в Пекин. Тя е била направена дистанционно върху пациентка с помощта на самостоятелно разработения робот за минимално инвазивна съдова хирургия, наречен „Лубан“. Хирургичният робот предпазва медицинския персонал от радиацията, на която е изложен при извръшване на сложното изследване. Разработен от пекинската болница „Тиентан“ и Пекинския институт за технологии, хирургичният робот скоро ще бъде приложен в клиничната практика. С развитието на 5G технологиите се очаква в бъдеще той да може да извършва и трансрегионални операции.

51% ОТ БЪЛГАРИТЕ – ГОТОВИ ДА СТАНАТ ДОНОРИ
Националната донорска кампания „Да! За живот!“ е достигнала до 56% от пълнолетните граждани. Приблизително две трети (67%) от хората са се запознали с нея и са научили повече неща за донорството и трансплантациите. Увеличил се е делът на хората, които декларират готовност да станат донори на органи от 35% на 51% или да дадат съгласие за техен близък, съответно от 32% на 46%. 50 хиляди донорски карти вече са раздадени, а поради големия интерес ще бъдат отпечатани още 35 хиляди. Хората, които имат желание да получат такъв документ, могат да изпратят писмо в МЗ, като напишат адреса и пощенския си код или да направят заявка на имейл donorskakarta@mh.government.bg. Междувременно Министерски съвет прие Националната програма за насърчаване на донорството и трансплантациите до 2023 г. В нея са предвидени редица дейности по укрепване на системата. Според проекта България вече ще има национален координатор по донорство, ще се проведе обучение на медицинските специалисти в сферата и ще бъдат актуализирани условията и реда за заплащане на всички видове трансплантации.

SOFIA HERNIA DAYS ЗА ПЪРВИ ПЪТ У НАС
На 3 и 4 април 2020 г. във Военномедицинска академия ще се проведе първото по рода си събитие Sofia Hernia Days, в рамките на което ще бъдат обсъдени 15 различни теми, а участници от цялата страна ще имат възможността да наблюдават две хирургични интервенции на живо от операционните зали на Клиниката по ендоскопска, ендокринна хирургия и колопроктология. Събитието се организира с подкрепата на Българското научно дружество по военна медицина и Българското хирургическо дружество, а основните теми, които ще бъдат засегнати по време на форума, са новите тенденции в хирургията при ингвиналните хернии и херниите на предна коремна стена.

66 НОВИ ЛЕКАРСТВА ПРЕПОРЪЧАНИ ОТ ЕМА
EMA препоръчва одобрението на 66 нови лекарства. 30 от тях са имали ново активно вещество, което никога досега не е било разрешено в ЕС, става ясно от доклада на Европейската агенция за лекарствата за 2019 г. Отрицателните становища са 4.

Препоръчаните медикаменти са приложими за лечението на рак, неврология, ендокринология, имунология, сърдечносъдови заболявания, хематология и други. В доклада е отбелязано и одобрението през октомври 2019 г. на първата в историята ваксина против вируса ебола. Европейският регулативен орган даде разрешение след успешното тестване на имунизация в Конго. Одобряването на ваксината срещу разпространената в Африка треска се смята за триумф на медицинската общност. След като лекарството е разрешено от Европейската комисия и се предписва на пациенти, EMA и държавите членки на ЕС непрекъснато наблюдават неговото качество, съотношението полза – риск и предприемат регулаторни действия, когато е необходимо. Мерките могат да включват промяна в информацията за продукта, спиране или изтегляне на лекарство или изтегляне на ограничен брой партиди.